Home » Prodaja

Prodaja

Unapredite proces i metod prodaje

Unapredite proces i metod prodaje

Usavršavanjem i međusobnom razmenom znanja i iskustava, unapređuju se prodajna umeća svih zaposlenih uključenih u prodaju. Razvijaju se i formalizuju učinkoviti prodajni sistemi, tako da svaki zaposleni tačno zna šta i kako treba da radi, te da svaki prodavac u firmi prodaje kao najbolji.

Marketing miks i tržišni udeo

Kako povećati tržišni udeo

Kada govorimo o povećanju tržišnog udela, pričamo o donošenju kvalifikovanih marketinških odluka koje doprinose zauzimanju bolje tržišne pozicije i rastu ukupne prodaje. Testirajte elemente svog marketing miksa. Ocenite šta radite dobro, a gde ima prostora za poboljšanja. Sagledajte mogućnosti da povećate svoj tržišni udeo.

Predlog vrednosti

Kako formulisati uverljivi predlog vrednosti

Kako bi ciljanim kupcima uverljivo predočili razloge zašto da nešto kupe od nas, predlogom vrednosti im moramo jasno i nedvosmisleno: istaći glavne koristi koje će kupovinom ostvariti, ukazati im na pozitivne razlike naše ponude u odnosu na ostale i dokazati da možemo isporučiti obećano.