Strategija


Strategija tržišnog pozicioniranja

Strategija tržišnog pozicioniranja je ključni element uspeha na tržištu. Omogućava firmi da se istakne, da komunicira svoje jedinstvene prednosti i uspostavi čvršće veze sa potrošačima. Bez dobre strategije tržišnog pozicioniranja nema dugoročnog napretka na tržištu.

Istaknite prednosti svoje ponude

Tržišta su danas zasićena ponudom mnogih firmi, od onih baš moćnih globalnih, do malih lokalnih. U takmičenju za osvajanjem dela tržišta, ne mora uvek da pobedi onaj ko raspolaže najvećim marketing budžetom. Za svoje parče tržišnog kolača može da se izbori i onaj ko zna kako da taj budžet pametno koristi.

Segmentacija tržišta

Bez obzira na veličinu firme, ne možete zadovoljiti sve potrebe baš svih mogućih kupaca na nekom tržištu.

Usmeravamo vas da se fokusirate na one tržišne segmente kojima možete ponuditi više vrednosti i u kojima možete da ostvarite značajnije prednosti.

Više o segmentaciji

Diferencijacija ponude

Ukazujemo vam na mogućnosti da istaknete prednosti koje vašu ponudu čine posebnom i boljom za izabrane kupce.

Diferencijacijom ćete se lakše izdvojiti od konkurencije i osvojiti ciljane kupce, te tako povećate prodaju, kao i profitabilnost svog poslovanja

Više o diferencijaciji

Tržišno pozicioniranje

U suštini, strategija tržišnog pozicioniranja je jasno definisanje načina kako da istaknete prednosti svoje ponude i privučete svoje ciljane kupce.

Pomažemo u razvijanju jasne i usmerene strategije za isticanje brenda na tržištu i zauzimanje odgovarajuće tržišne pozicije.

Više o pozicioniranju

Korak ispred konkurencije


Marketing bez strategije kratkoročno može da napravi neki rezultat, često uz neprimerene troškove. Strateški marketing se fokusira na one aktivnosti koje preduzeću donose najveću korist i na ulaganja koja se najbrže isplaćuju.

ANALIZA

SEGMENTACIJA

DIFERENCIJACIJA

POZICIONIRANJE

Konkurentska strategija

Konkurentska strategija vas upućuje kako da se uspešno takmičite sa konkurencijom i na koji način da steknete prednost u odnosu na svoje rivale. Konkurentsku prednost postižete tako što nešto radite drugačije i bolje od ostalih ili tako što slične stvari nudite povoljnije od drugih.

Usmeravamo vas da ostvarite konkurentsku prednost izborom strategije kojom ćete se izdvojiti na tržištu, proizvodima i uslugama veće vrednosti za kupce ili ponudom konkurentnih cena, tako da privučete nove i zadržite postojeće kupce.

Marketing strategija

Proizvesti odličan proizvod ili osmisliti dobru uslugu od suštinskog je značaja za uspeh na tržištu. Ali, ako kupci ne znaju za vašu ponudu ili ne prepoznaje njenu vrednost, teško da ćete uspešno prodavati.

Definisanjem odgovarajuće marketing strategije pomažemo vam da svoje resurse usmerite na najveće prilike za ostvarivanje prednosti na tržištu. Strateški fokusiramo marketing aktivnosti na vama bitne segmente kupaca – one kojima možete da ponudite više vrednosti i od kojih očekujete najviše koristi.

Povećajte svoj tržišni udeo

Dobro tržišno pozicioniranje otvara vašem preduzeću mogućnosti da se istakne u odnosu na konkurenciju, efikasno promoviše prednosti svojih proizvoda ili usluga i privuče ciljane kupce.

Tržišni udeo je ključni pokazatelj koliko dobro se firma nosi sa svojom konkurencijom na ukupnom ili ciljnom tržištu. Naša strateška marketing rešenja pomažu da uskladite elemente marketing miksa, kako biste poboljšali privlačnost svoje ponude, povećali prodaju i osvojili veći tržišni udeo.

Tržišno pozicioniranje po meri kupca


Iskoristite prednosti dobrog tržišnog pozicioniranja. Pomozite kupcima da vašu ponudu prepoznaju kao povoljniju od drugih. Zakažite odmah besplatne konsultacije!