Strategija tržišnog pozicioniranja

Strategija tržišnog pozicioniranja

Cilj tržišnog pozicioniranja je uspostavljanje identiteta brenda ili proizvoda, tako da ga potrošači prepoznaju kao bolji i prihvatljiviji od drugih dostupnih rešenja.

Strategija tržišnog pozicioniranja

Cilj tržišnog pozicioniranja je uspostavljanje identiteta brenda ili proizvoda, tako da ga potrošači prepoznaju kao bolji i prihvatljiviji od drugih dostupnih rešenja.

Zauzmite svoje mesto na tržištu!

Tržišta su danas zasićena ponudom mnogih brendova, od onih snažnih globalnih, do malih lokalnih. Kupcima nije lako da u tom moru ponuda prepoznaju ono što je najbolje. Zato se često opredeljuju za ono što najlakše prepoznaju. Ipak, u takmičenju za osvajanje tržišta, ne mora uvek da pobedi onaj ko raspolaže najvećim marketing budžetom. Za svoje parče tržišnog kolača može da se izbori i onaj ko zna kako da taj budžet pametno koristi.

Konkurentska strategija

Konkurentska strategija vas upućuje kako da se uspešno takmičite sa konkurencijom i na koji način da steknete prednost u odnosu na svoje rivale. Konkurentsku prednost postižete tako što nešto radite drugačije i bolje od ostalih ili što slične stvari nudite povoljnije od drugih.

Marketing strategija

Marketing strategija vam pomaže da svoje resurse usmerite na najveće mogućnosti za ostvarivanje konkurentske prednosti i povećanje prodaje. Strateški marketing je usmeren na vama najznačajnije segmente kupaca, one kojima možete da ponudite više vrednosti i od kojih očekujete najviše koristi.

Tri koraka do strategije

Pozicioniranje zahteva fokus i posvećenost određenoj niši, ideji ili ciljnoj publici. Vaš brend i strategija pozicioniranja neće funkcionisati ako pokušavate da zadovoljite sve potrebe svih potencijalnih kupaca.

Analiza tržišta

Analiza tržišta i konkurencije vam pomaže da bolje razumete i lakše identifikujete mogućnosti za što uspešnije pozicioniranje svog poslovanja – da povećate konkurentnost svoje ponude i da bolje zadovoljite potrebe svojih kupaca.

Segmentacija tržišta

Bez obzira na veličinu firme, ne možete zadovoljiti sve potrebe svih mogućih kupaca. Treba da ciljate one segmente kojima može ponuditi veću vrednost za kupce i u kojima možete da ostvarite začajniju konkurentsku prednost.

Diferencijacija ponude

Diferencijacija podrazumeva da to što radite drugačije od svojih konkurenata predstavlja neku vrednost za vaše ciljane kupce. Tu razliku, koja vašu ponudu čini boljom i posebnom, možete adekvatno da naplatite.

Istaknite prednosti svoje ponude!

Pozicioniranje se fokusira na percepcije i preferencije kupaca o mestu koje brend ili proizvod zauzima na tržištu. Strategija pozicioniranja se u osnovi svodi na smisleno upravljanje elementima marketing miksa.

Koristi od pozicioniranja

Identitet brenda na tržištu zavisi od pozicioniranja. Pozitivna percepcija potrošača o brendu i proizvodima razvija samo kada je tržišno pozicioniranje dobro osmišljeno.

  • Boljim pozicioniranjem ostvarujete konkurentsku prednost u odnosu na druge firme na tržištu.
  • Pozicioniranje pomaže da istaknete svoju ponudu među sličnim ponuđačima.
  • Jasno pozicioniranje na tržištu čini brend vidljivim i privlačnim za kupce.

Upravljanje marketing miksom

Marketing miks je skup marketinških alata koje preduzeće koristi za prodaju proizvoda ili usluga svojim ciljnim kupcima. Kada su usavršeni i sinhronizovani, osnovni elementi marketing miksa pružaju dobro zaokružen pristup marketinškoj strategiji:

  • Prilagođen proizvod,
  • Odgovarajuća cena,
  • Adekvatna distribucija,
  • Usmerena promocija.
kupaca troše više novca na brendove kojima su lojalni.

Fundera

Strateška rešenja tržišnog pozicioniranja

Strateška marketing rešenja

Kada govorimo o strateškom pozicioniranju u marketingu, vaš cilj je da stvorite uverljivu sliku vašeg brenda koju ljudi razumeju i prihvataju. Pod ljudima podrazumevamo ne samo kupce, već i vaše zaposlene. Što je imidž vašeg brenda jači, to će više ljudi privući da rade za firmu ili da kupuju vaš proizvod ili uslugu.

Marketing bez strategije kratkoročno može da napravi određeni rezultat, često uz neprimerene troškove. Strateški marketing plan fokusira se na poslovne aktivnosti koje preduzeću donose najveću korist i ulaganja koja se najbrže isplaćuju.

Iskoristite prednosti strategija tržišnog pozicioniranja da poboljšate trenutnu poziciju vaše firme. Pomozite kupcima da vašu ponudu prepoznaju kao povoljniju i jedinstvenu u poređenju sa drugim opcijama na tržištu. Zakažite odmah besplatne konsultacije.