Praktično planiranje sajta

Dobrim planiranjem značajno umanjujete rizik da vaš novi sajt svojim izgledom, sadržajem ili strukturom neće dovoljno dobro odgovoriti na zahteve posetilaca i ostvariti ciljeve zbog kojih je napravljen.

Planiranje sajta po meri kupca

Šta želite da postignete izradom sajta i kako to nameravate da ostvarite?

Uloga sajta više se ne svodi samo na puku prezentaciju poslovanja. Kako sve više kupaca odluke o kupovini donosi pretraživanjem informacija putem interneta, poslovni sajt danas igra centralnu ulogu u prodajnim i marketing aktivnostima većine preduzeća.

Zašto planiranje sajta

70%

organizacija koje koriste formalni proces za upravljanje strategijom nadmašile su svoje rivale (Kaplan & Norton, HBR).

Planiranje sajta - statistika

Strategija

Ako ne definišete kuda idete, izvesno je samo da ćete negde stići. Strategija pomaže da dođete do željenog cilja.

Izrada strategije bazira se na prednostima vašeg poslovanja. Na osnovu konkurentske strategije razvijate i strateški marketing plan, kojim definišete načine kako da te prednosti najbolje prezentujete ciljanoj publici.

Fokusiranje

Bez obzira na veličinu preduzeća, ne možete zadovoljiti sve potrebe svih potencijalnih kupaca.

Preduzeća su u nekim segmentima uspešnija od drugih, zato što bolje usklađuju prednosti svoje ponude sa potrebama biranih kupaca. Tržište se može sagledati kao ogromna pita. Preduzeće ne može da je zagrize celu i zato bira najsočniji deo.

Planiranje

Temeljno planiranje je bitno za izbegavanje nepotrebinh troškova i za ostvarivanje rezultata sajta.

Vreme i energije uloženi u fazu planiranja izrade sajta, ne samo da će vam obezbediti solidne osnove da ostvarite svoje ciljeve, već će vam uštedeti vreme i novac u procesu izrade i korišćenja vašeg novog sajta.

Usmeravanjem na izabrani segment bolje usklađujete potrebe i želje kupaca sa proizvodima i uslugama koje nudite. Pravilna segmentacija, diferencijacija, kao i uspešno pozicioniranje otvaraju put ka dominaciji preduzeća u svojim ciljanim segmentima. Fokusom na kupce kojima možete ponuditi bolje, možete očekivati da ostvarite više.

Preuzmite infografiku za definisanje konkurentske i marketing strategije:

Konkurentska strategija vas upućuje kako da se takmičite sa konkurencijom i na koji način da steknete prednost u odnosu na svoje rivale. Konkurentska strategija je dobro osmišljena kada stvarate posebnu vrednost za ciljane kupce.

Da bi proširili posao, nekad vredi razmisliti i o mogućnosti da suzite fokus aktivnosti. Bolje je da se istaknete u onome što radite dobro i što je vašim kupcima važno, umesto da pratite konkurenciju u svemu i svačemu.

Putem strateškog marketinga gradite razliku u odnosu na konkurenciju. Marketing strategija je usmerena na najznačajnije segmente kupaca, one kojima možete da ponudite više vrednosti i od kojih očekujete najviše koristi.

Fokusiranjem na bitne potrebe kupaca koje najbolje rešavate, a time i na glavne prednosti vaše ponude, značajno povećavate svoju operativnu efikasnost, kao i profitabilnost svog poslovanja.

Segmentacija

Segmentacija tržišta vam omogućava da upoznate svoje kupce, identifikujete šta je svakom tržišnom segmentu važno i odredite kako svojim proizvodima ili uslugama možete najbolje zadovoljiti te potrebe.

Preduzeće treba da cilja one segmente kojima može ponuditi veću vrednost za kupce i ostvariti konkurentsku prednost. Izborom ciljnih segmente ne isključujete kupce koji se ne uklapaju u izabrane kriterijume, samo ih izmeštate iz fokusa aktivnosti.

Diferencijacija

Diferencijacija podrazumeva da nešto radite bolje od svih svojih konkurenata i da to možete adekvatno da naplatite. Ta različitost, koja vodi ka povećanju profitabilnosti i održivosti poslovanja, može se iskazati na više načina:

  • kroz kvalitet proizvoda,
  • preko kanala distribucije,
  • ponudom usluga,
  • imidžom preduzeća,
  • konkurentnošću cena.

Osnovna svrha izrade poslovnog veb-sajta je promocija poslovanja i prevođenje posetilaca sajta u potencijalne kupce. Ciljevi koji se ostvaruju izradom sajta mogu biti promocija proizvoda i usluga radi širenja baze kupaca, direktna prodaja proizvoda, informisanje i razvijanje odnosa sa klijentima, kao i nešto drugo ili sve to zajedno.

U svakom slučaju, ako ciljevi sajta nisu definisani, nije ih moguće ni ispuniti. Napraviti sajt koji lepo izgleda nije svrha izrade, već je samo jedno od sredstava za postizanje cilja. Planiranje sajta obuhvata sve aspekte izrade i korišćenja sajta.

Dobro isplanirana struktura sajta preduslov je da umesto nasumičnogn skupa veb-stranica napravite funkcionalni sajt, privlačan za ciljane korisnike i razumljiv za internet pretraživače.

Za uspeh vašeg veb-sajta, vrlo je važno da  posetioci steknu jasnu predstavu o tome kako je sajt organizovan, te da lako i jednostavno pronađu potrebne informacije. Zato je dobro da strukturu svog veb-sajta osmislite pre nego što počnete da ga pravite.

Korisnički interfejsi moraju biti jednostavni za navigaciju, laki za upotrebu, podržani prikladnim bojama i fontovima.

Pozicioniranje putem sajta

Ako želite da prodajete po višim cenama, ciljanim kupcima morate ponuditi karakterističnu, za njih značajnu vrednost.

Cilj pozicioniranja putem sajta je da kupci, odnosno korisnici proizvoda ili usluga, vide vašu ponudu kao različitu od one koju nude ostali dobavljači i da je prepoznaju kao izvor dodatne vrednosti.

Zakažite konsultacije da razmotrimo mogućnosti za bolje planiranje sajta i uspešnije pozicioniranje vaše ponude.

Planiranje sajta - pozicioniranje