Uslovi korišćenja

Predmet i prihvatanje uslova

Ovi Uslovi korišćenja uređuju korišćenje, uključujući i pristup, internet stranicama sajta evidid.rs (u daljem tektu: Sajt) kojim upravlja Dragan Vidaković (u daljem tekstu: Evidid marketing).

Svaka osoba koja pristupi sajtu ( u daljem tekstu: Vi) ovim prihvata ove Uslove korišćenja koji su na snazi u trenutku Vaše posete Sajtu i saglasna je da će se pridržavati navedenih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja povremeno mogu varirati, a Vaše korišćenje ovog Sajta podleže aktuelnim Uslovima korišćenja važećim na dan vašeg korišćenja Sajta. Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa njima. Ukoliko niste saglasni sa njima, molimo da se uzdržite od korišćenja Sajta.

Korišćenje ovog sajta

Vi ovim potvrđujete i svojevoljno i izričito prihvatate da koristite Sajt jedino na svoju isključivu odgovornost. Sajt ne predstavlja, niti tvrdi da predstavlja izvor saveta ili sredstvo za zasnivanje poslovnog odnosa bilo kakve vrste između Vas i Evidid marketinga. Postavljanje sadržaja na Sajt ni u kom slučaju ne predstavlja pružanje usluga angažovanja, niti bilo koje druge vrste usluga. Evidid marketing izričito isključuje bilo kakvu vrstu odgovornosti za odluke koje ste doneli na osnovu sadržaja Sajta.

Pristup Sajtu je dozvoljen na privremenoj bazi, i zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo sadržaj koji pružamo na Sajtu bez prethodnog obaveštenja. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Sajta, ili Sajtu u celini. Nemamo nikakvu obavezu da Sajt učinimo dostupnim, i nećemo biti odgovorni ukoliko Sajt iz bilo kog razloga bude bio nedostupan, u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku ili u bilo kom trajanju.

Pristupanjem Sajtu pristajete na to da nećete vršiti nikakve radnje koje bi mogle ugroziti naš imidž, interese ili prava, odnosno koje bi mogle oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti Sajt, ili koje bi na bilo koji način sprečiti normalno korišćenje Sajta od strane drugih posetilaca.

Ukoliko izaberete, ili vam obezbede, identifikacionu korisničku šifru, lozinku ili bilo koju drugu informaciju u sklopu naših bezbednosnih procedura, vi te informacije morate smatrati poverljivim, i ne smete ih otkrivati trećim licima. Imamo pravo da onemogućimo svaku identifikacionu korisničku šifru ili lozinku, bilo da ste je Vi izabrali ili smo vam je mi dodelili, u bilo kom trenutku, ukoliko se, po našem mišljenju, niste pridržavali neke od odredaba ovih Uslova korišćenja.

Sprovodimo opravdane bezbednosne mere koje su adekvatne za otkrivanje prisustva virusa. Ipak, morate imati u vidu da postojeće bezbednosne mere za kompjuterske sisteme na internetu nisu u potpunosti pouzdane i da stoga ne možemo garantovati odsustvo virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji bi mogli uzrokovati izmene na vašim kompjuterskim sistemima (hardveru i softveru) ili vašim podacima i fajlovima sadržanim u vašim sistemima.

Prava intelektualne svojine

Sav sadržaj na Sajtu je u našem vlasništvu ili posedujemo licencu za njegovo korišćenje. U svakom trenutku morate poštovati sva prava intelektualne svojine na Sajtu i u okviru sadržaja, bilo da su u našem vlasništvu ili u vlasništvu trećih lica. Vi ne smete pribaviti, niti pokušati da pribavite bilo koji deo sadržaja putem sredstava ili procedura izvan onih koje vam je Sajt stavio na raspolaganje. Ovi Uslovi korišćenja, kao ni Vaše korišćenje sajta ne daju Vam prava intelektualne svojine u vezi sa Sajtom ili sadržajem, izuzev onih koja su ovde navedena.

Linkovi i povezivanje

Na Sajtu mogu biti postavljeni linkovi prema drugim sajtovima koje vode treća lica, a koja nisu povezana sa nama. Ovo postavljanje linkova prema takvim sajtovima trećih lica ne podrazumeva da odobravamo te sajtove, niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost za eventualne sajtove trećih lica koji su linkovima povezani sa ovim Sajtom. Mi nismo kontrolisali sve sajtove povezane sa Sajtom, niti smo odgovorni za sadržaje ili tačnost bilo kojih stranica izvan Sajta, ili bilo kojih drugih sajtova povezanih sa Sajtom. Ukoliko sledite bilo kakav link do drugih stranica izvan Sajta ili sajta trećih lica, to činite na sopstveni rizik.

Politika upotrebe kolačića

Na sajtu evidid.rs koristimo standardne kolačiće trećih strana, kao što je Google Analytics, da bismo pratili posete našem sajtu i pribavili statističke informacije na generalnom nivou. Više o politici upotrebe kolačića pogledajte ovde.

Lični podaci

Prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka uređuje naša Politika privatnosti koju možete je pogledati ovde.

Bez garancija, ograničenje odgovornosti

U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, ne garantujemo i ne izjavljujemo da je Sajt odnosno njegov sadržaj tačan, potpun, lišen grešaka ili pouzdan, kao ni da korišćenje Sajta odnosno sadržaja neće dovesti do kršenja nikakvih prava trećih lica. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, ne garantujemo i ne izjavljujemo da su funkcionalni aspekti Sajta, odnosno sadržaja lišeni grešaka ili da su serveri preko kojih je dostupan čisti od virusa ili drugih štetnih komponenata. Ovaj Sajt, odnosno njegov sadržaj koristite na sopstveni rizik, i sve što se nalazi na Sajtu obezbeđeno vam je „u viđenom stanju“ i bez ikakve garancije, bilo izričite, bilo podrazumevane. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi nećemo biti odgovorni ni za kakve gubitke koji proističu ili su povezani sa korišćenjem Sajta, bilo direktno ili indirektno, slučajno, posledično ili na neki drugi način.

Ovi Uslovi korišćenja povremeno mogu varirati, a vaše korišćenje ovog Sajta podleže tada aktuelnim uslovima svaki put kada pristupite Sajtu i njegovom sadržaju. Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja kako biste bili sigurni da ste upoznati sa njima.

Evidid marketing

Datum poslednjeg ažuriranja: 6. 1. 2020.