Home » Blog

Blog

Unapredite proces i metod prodaje

Unapredite proces i metod prodaje

Usavršavanjem i međusobnom razmenom znanja i iskustava, unapređuju se prodajna umeća svih zaposlenih uključenih u prodaju. Razvijaju se i formalizuju učinkoviti prodajni sistemi, tako da svaki zaposleni tačno zna šta i kako treba da radi, te da svaki prodavac u firmi prodaje kao najbolji.

Pisanje tekstova za sajt

Pisanje tekstova za sajt

Bilo bi zgodno da na samom početku objasnimo da pisanje za sajt nije tolika umetnost, koliko se svodi na funkcionalnost. I da će, kada pročita ceo tekst, čitalac moći bolje da napiše tekst koji privlači posetioce na sajt, angažuje ih i pokreće na aktivnost.

Marketing miks i tržišni udeo

Kako povećati tržišni udeo

Kada govorimo o povećanju tržišnog udela, pričamo o donošenju kvalifikovanih marketinških odluka koje doprinose zauzimanju bolje tržišne pozicije i rastu ukupne prodaje. Testirajte elemente svog marketing miksa. Ocenite šta radite dobro, a gde ima prostora za poboljšanja. Sagledajte mogućnosti da povećate svoj tržišni udeo.

Izrada sajta u 10 koraka

Izrada sajta u 10 koraka

Detaljna specifikacija potreba i temeljno planiranje izrade sajta naročito su važni da se izbegne gubljenje vremena i trošenje novca na pogrešna rešenja. Ovaj mali vodič za izradu sajta treba da vam pomogne u sagledavanju procesa i planiranju zadataka.

Namera pretraživanja

Namera pretraživanja

Funkcija veb-sajta se ostvaruje u interakciji sa posetiocima. Bez posetilaca, sajt je bezvredan. Ako hoćemo da nam sajt bude posećen, naš zadatak je da ciljanim internet korisnicima ponudimo sadržaje koje traže, u formatu koji žele. Da bi smo u tome bili uspešni, moramo prethodno razumeti kako i zašto korisnici pretražuju internet.

Konkurentska strategija

Šta je konkurentska prednost

Konkurentska prednost je prednost u odnosu na konkurente stečena sposobnošću ponude veće vrednosti za kupce – bilo nižim cenama ili pružanjem većih pogodnosti. Konkurentska prednost nam omogućava da ostvarimo više prodaje ili superiorne marže u odnosu na svoje tržišne rivale.

Optimizacija sajta

Optimizacija ukratko

Optimizacija je potrebna za bolje rangiranje sadržaja sajta u rezultatima pretrage. Ipak, optimizacija se radi pre svega zbog korisnika sajta. Jedan od tih korisnika je i Google, koji pomaže drugim korisnicima da otkriju sadržaj vašeg sajta.

SEO

Obavezni SEO – mali vodič za optimizaciju sajta

Da bi bio pristupačan, sajt prvo moramo optimizovati tako da ga korisnici mogu pronaći putem pretraživača. Zatim, sajt trebamo urediti tako da bude privlačan i vredan za korisnike. Optimizacija sajta je u osnovi skup smernica koje nam pomažu da sadržaje sajta učinimo prepoznatljivim za pretraživače, kao i prijemčljivim za korisnike, a time i produktivnim za vlasnike.