Home » Blog

Blog

Unapredite proces i metod prodaje

Unapredite proces i metod prodaje

Usavršavanjem i međusobnom razmenom znanja i iskustava, unapređuju se prodajna umeća svih zaposlenih uključenih u prodaju. Razvijaju se i formalizuju učinkoviti prodajni sistemi, tako da svaki zaposleni tačno zna šta i kako treba da radi, te da svaki prodavac u firmi prodaje kao najbolji.

Pisanje tekstova za sajt

Pisanje tekstova za sajt

Pisanje tekstova za sajtove nije toliko stvar sposobnosti umetničkog izražavanja, koliko praktičnog pristupa koji odgovara potrebama i cilju pisanja. Na internetu trenutno ima više od 1,7 milijardi sajtova i svi teže da na neki način privuku pažnju korisnika. Zato moramo da smislimo nešto što je novo, ako imamo šta, ili da napišemo nešto bolje od onoga što je već objavljeno.

Marketing miks i tržišni udeo

Kako povećati tržišni udeo

Unapređivanje elemenata marketing miksa ne dešava se slučajno, niti samo od sebe. Svaka aktivnost traži određeni angažman i sredstva. Razumevanje osnovnog koncepta marketing miksa, prvi je korak u planiranju svrsishodnih marketing aktivnosti koje vode ka većoj i stabilnijoj prodaji, te povećanju tržišnog udela preduzeća.

Izrada sajta u 10 koraka

Izrada sajta u 10 koraka

Detaljna specifikacija potreba i temeljno planiranje izrade sajta naročito su važni da izbegnete gubljenje vremena i trošenje novca na pogrešna rešenja. Ovaj mali vodič za izradu sajta treba da vam pomogne u sagledavanju procesa i planiranju zadataka.

Namera pretraživanja

Namera pretraživanja

Funkcija veb-sajta se ostvaruje u interakciji sa posetiocima. Bez posetilaca, sajt je bezvredan. Ako hoćemo da nam sajt bude posećen, naš zadatak je da ciljanim internet korisnicima ponudimo sadržaje koje traže, u formatu koji žele. Da bi smo u tome bili uspešni, moramo prethodno razumeti kako i zašto korisnici pretražuju internet.

Konkurentska strategija

Šta je konkurentska prednost

Konkurentska prednost je prednost u odnosu na konkurente stečena sposobnošću ponude veće vrednosti za kupce – bilo nižim cenama ili pružanjem većih pogodnosti. Konkurentska prednost nam omogućava da ostvarimo više prodaje ili superiorne marže u odnosu na svoje tržišne rivale.

Optimizacija sajta

Optimizacija ukratko

Optimizacija je potrebna za bolje rangiranje sadržaja sajta u rezultatima pretrage. Ipak, optimizacija se radi pre svega zbog korisnika sajta. Jedan od tih korisnika je i Google, koji pomaže drugim korisnicima da otkriju sadržaj vašeg sajta.

SEO praktični veb-dizajn

Obavezni SEO – mali vodič za optimizaciju sajta

Da bi bio pristupačan, sajt prvo moramo optimizovati tako da ga korisnici mogu pronaći putem pretraživača. Zatim, sajt trebamo urediti tako da bude privlačan i vredan za korisnike. Optimizacija sajta je u osnovi skup smernica koje nam pomažu da sadržaje sajta učinimo prepoznatljivim za pretraživače, kao i prijemčljivim za korisnike, a time i produktivnim za vlasnike.