Pisanje tekstova za sajt
|

Pisanje tekstova za sajt

Pisanje tekstova za sajt nije stvar sposobnosti umetničkog izražavanja, koliko praktičnog pristupa da se odgovori nameni i cilju pisanja. Na internetu trenutno ima više od 1,7 milijardi sajtova i svi bi da privuku pažnju korisnika. Da bi bili primećeni, moramo da napišemo nešto novo ili nešto bolje od onoga što je već objavljeno.

Namera pretraživanja

Namera pretraživanja

Funkcija veb-sajta se ostvaruje u interakciji sa posetiocima. Bez posetilaca, sajt je bezvredan. Ako hoćemo da nam sajt bude posećen, naš zadatak je da ciljanim internet korisnicima ponudimo sadržaje koje traže, u formatu koji žele. Da bi smo u tome bili uspešni, moramo prethodno razumeti kako i zašto korisnici pretražuju internet.