Kreiranje sadržaja sajta

Praktični veb-dizajn

Praktični veb-dizajn je spoj umetničke kreativnosti sa funkcijom i svrhom.

Praktični veb-dizajn


Praktični veb-dizajn je spoj umetničke kreativnosti sa funkcijom i svrhom. Veb-sajt objedinjuje vaše napore da razvijete strategiju i kreirate sadržaj koji privlači posetioce i prevodi ih u kupce.

Ciljevi izrade sajta

Kada planirate izradu sajta, primamljivo je da pređete direktno na zabavne delove, kao što je dizajniranje vaše početne stranice. Verovatno ste već počeli da tražite fotografije i pregledate druge sajtove za inspiraciju. Ipak, ima mnogo važnijih stvari koje treba prvo da definišete — poput ciljeva i zadataka vaše veb-prezentacije.

Zašto sajt?


Izrada novog sajta podrazumeva ulaganje u vremenu i u novcu. Investiranje u izradu je smisleno i isplativo samo ukoliko sajt pomaže ostvarivanju poslovnih ciljeva i doprinosi razvoju vašeg poslovanja. Zato je dobro da prvo definišete ciljeve i da od samog početka izrade ostanete fokusirani na ono što sajt treba da postigne, a ne samo na to kako želite da izgleda.

Kakav sajt?


Ako nemate svoj sajt, jasno je da propuštate prilike da vas kupci prepoznaju i odluče da troše svoj novac kod vas. S druge strane, ako imate loš sajt – bolje je da ga nemate. Iako nedostatak sajta znači propuštene prilike, loša veb prezentacija zapravo je još gora opcija. Nedovoljno dobro napravljen sajt čini da vaše poslovanje izgleda loše i često odbija kupce.

Izrada sajta po meri

Dva koraka bliže kupcu, korak ispred konkurencije!

  • Planiranje sajta

Dobar sajt ispunjava svrhu predstavljanja vašeg preduzeća na internetu. Ističe snage i prednosti koje vašu ponudu izdvajaju od konkurencije.

Izrada sajta po meri
  • Izrada sajta

Sajt treba napraviti tako da predstavlja vizuelno dopadljivu meru između kvaliteta dostupnih informacija i količine sadržaja koji objavljujete.

Izrada sajta
  • Optimizacija sajta

SEO se ne svodi samo na ispunjavanje kriterijuma za rangiranje u pretragama. Optimizacija se radi pre svega zbog korisnika za koje pravite svoj sajt.

Optimizacija sajta

Praktična izrada sajta

Praktični veb-dizajn je usmeren na optimizaciju ključnih elemenata sajta, isporuku veće vrednosti za posetioce, kreiranje boljeg korisničkog iskustva, kao i ispunjavanje ciljeva izrade sajta.

Optimizacija sadržaja sajta


Temelj uspešnog sajta je jasan, relevantan i uverljiv sadržaj, uređen da šalje snažnu poruku o vrednostima vaše ponude za korisnike. Na osnovu definisane marketing strategije, kreiramo i optimizujemo sadržaj usmeren da privuče, zainteresuje i angažuje ciljane kupce.

Usmerena izrada sajta


Izrada sajta košta vremena, truda i novca. Trošak se ne meri samo količinom uloženih sredstava, već i rizikom da se ulaganje neće isplatiti. Prednost strateški usmerenog dizajna je da sajt razvijamo na temelju jasno definisanih ciljeva izrade i plana kako ih ostvariti.

Izrada sajta po meri

Imajte na umu da je veb-sajt važan alat koji vašem poslovanju pomaže da napreduje. Nemojte se zadovoljiti samo „lepom“ ili „modernom“ internet prezentacijom. Napravimo dobro optimizovan sajt koji radi za vas.

Poslovni veb-sajt se pravi da svojim sadržajem izdvoji preduzeće od konkurencije. Sajt radi posao samo kada može da zainteresuje, informiše i inspiriše posetioce na željenu akciju, odnosno na aktivnost od koje vaše poslovanje ima neku korist.

Zakažite odmah besplatne konsultacije. Hajde da zajedno napravimo sajt po vašoj meri!