Evidid marketing rešenja

Strateški marketing i izrada sajta po meri

Evidid marketing avion

Istaknite prednosti svoje ponude. Napravite sajt koji privlači kupce i pomaže razvoju vašeg poslovanja.

Praktična marketing rešenja

Evidid marketing rešenja predstavljaju uređeni niz pažljivo osmišljenih koraka, usmerenih ka uspešnom tržišnom pozicioniranju.

U vreme kada je kupcima dostupno obilje informacija i sve više mogućnosti izbora, nije se lako izboriti za svoje parče tržišta. Mnogi mali biznisi prave odlične proizvode i pružaju vredne usluge, ali ne nalaze put do kupaca koje kvalitetom svoje ponude zaslužuju.

Evidid olakšava kreiranje praktičnih marketing rešenja, pomoću kojih svoju ponudu približavate kupcima, poboljšavate prodaju i pospešujete razvoj svog poslovanja.

Evidid marketing rešenja

Evidid marketing pristup

A1

Analiza

A2

Segmentacija

A3

Diferencijacija

A4

Pozicioniranje

B1

Planiranje sajta

B2

Sadržaj sajta

B3

Izrada sajta

AB

Razvoj

Izrada sajta po meri

Napraviti poslovni sajt danas je jednostavno nužnost. Ali, ne obavezno i prednost. Prednost se stiče samo izradom kvalitetnog sajta – optimizovanog za vodeće internet pretraživače, privlačnog za posetioce i usklađenog sa ciljevima poslovanja.

Izrada sajta po meri

Planiranje sajta

Svaka firma nešto radi bolje od drugih. Sagledajmo koje su glavne prednosti vašeg poslovanja. Definišimo strategiju kako da te prednosti uverljivo prikažemo ciljanim kupcima.

Sadržaj sajta

Sadržaj privlači posetioce na sajt i pokreće ih na ciljanu aktivnost. Kreirajmo jasan i relevantan sadržaj koji vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase sličnih sajtova.

Izrada sajta

Hajde da napravimo praktični sajt: optimizovan za pretraživače, privlačan za posetioce i koristan za razvoj vašeg poslovanja. I da to uradimo kako treba – efikasno i bez nepotrebnih troškova.

Uloga sajta

Poseta sajtu je vrlo često prvi susret potencijalnih kupaca sa vašom organizacijom. Zato je važno da sajt ostavi dobar utisak i da posetiocima omogući pozitivno iskustvo u interakciji sa vašim poslovanjem.

Zašto Evidid

Evidid praktikuje Growth-Driven Design u izradi sajtova i sertifikovan je od strane HubSpot-a, vodeće svetske kompanije za inbound marketing.

Izrada veb-sajta košta vremena, truda i novca. Trošak se ne meri samo količinom uloženih sredstava, već i rizikom da se ulaganje neće isplatiti. Prednost strateški usmerenog dizajna je da sajt razvijamo na temelju poznavanja potreba i ponašanja ciljanih korisnika.

Ključ uspešnog sajta je jasan, relevantan i uverljiv sadržaj koji šalje snažnu poruku o vrednostima vaše ponude za korisnike. Na osnovu prethodno definisane marketing strategije kreiramo sadržaj usmeren da zainteresuje i angažuje vašu ciljanu publiku.

Skraćujemo vreme izrade veb-sajta fokusiranjem na elemente sadržaja i dizajna koji isporučuju veću vrednost za posetioce i ostvaruju veće efekte za preduzeće. Brzo podižemo sajt, testiramo pretpostavke, te više vremena i budžeta ostavljamo za razvoj.

Smanjujemo početne troškove izrade sajta i usklađujemo dalja ulaganja sa dinamikom ostvarivanja definisanih ciljeva. Funkcionalni veb-sajt je investicija u kontinuirani razvoj. Sajt se nadograđuje, razvija i jača u skladu sa rastućim ciljevima preduzeća i povećanim zahtevima kupaca.

Zakažite besplatne konsultacije

Istaknite prednosti svoje ponude. Napravite sajt koji privlači kupce i pomaže razvoju vašeg poslovanja!

Novo na blogu

Copy link