EVIDID MARKETING REŠENJA ZA RAZVOJ POSLOVANJA

IZRADA SAJTA PO MERI

STRATEŠKI MARKETING I PRAKTIČNI VEB-DIZAJN

EVIDID PRISTUP

Izrada sajta predstavlja spoj kreativnosti i tehnologije sa funkcijom i svrhom.

Evidid marketing je razvio praktični pristup planiranju, kreiranju i razvijanju sajtova, koji je usmeren na stvaranje pozitivnog korisničkog iskustva posetilaca, kao i realizaciju ciljeva zbog kojih pravite svoj sajt.

Agencija svoj pristup bazira na višegodišnjem iskustvu zaposlenih u ostvarivanju konkretnih poslovnih rezultata, stečenom praktičnim radom na poslovima prodaje i marketinga u internacionalnim kompanijama.

Evidid marketing izrada funkcionalnog sajta
Strategija 1

Šta nameravate da postignete izradom sajta i kako planirate da to ostvarite?

Sadržaj 1

Kako da zainteresujete ciljane kupce i istaknete prednosti svoje ponude?

Strategija 1

Čime da privučete posetioce na sajt i podstaknete ih na željenu aktivnost?

STRATEŠKI MARKETING

Konkurentska i marketing strategija osnov su za planiranje izrade sajta.

Svaka firma nešto radi bolje od drugih. Sagledajmo koje su glavne konkurentske prednosti vašeg poslovanja. Definišimo strategiju kako da te prednosti uverljivo prezentujemo ciljanoj publici.

Analiza tržišta

Poznavanje potreba i navika kupaca, kao i sagledavanje podataka o tržištu i konkurenciji, uslov su za donošenje dobrih poslovnih odluka. Zato izradu strategije počinjemo istraživanjem.

Planiranje izrade sajta

Najčešća svrha izrade poslovnog sajta je prevođenje posetilaca u kupce i korisnike proizvoda ili usluga preduzeća. Definišimo ciljeve zbog kojih pravite sajt i načine kako da te ciljeve što efikasnije ostvarite.

Analiza tržišta

SADRŽAJ SAJTA

Sadržaj privlači posetioce na sajt i pokreće ih na ciljanu aktivnost.

Kreirajmo relevantan sadržaj koji vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase šarenih sajtova. Formulišimo predlog vrednosti za kupce kao uverljivu poruku koja posetioce sajta podstiče na produktivnu aktivnost.

Evidid marketing - kreiranje sadržaja sajta

Kreiranje sadržaja

Bez uverljivog sadržaja nema ni produktivnog sajta. Sadržaj privlači pažnju ciljane publike i pomaže da uspostavite odnose sa posetiocima sajta. Zadovoljni korisnici dele sadržaje putem društvenih mreža i promovišu vašu ponudu.

Predlog vrednosti

Suština formulisanja predloga vrednosti je da privučete upravo one korisnike i kupce kojima možete ponuditi više vrednosti i od kojih očekujete najviše koristi.

IZRADA SAJTA

Praktični veb-dizajn je usmeren na ostvarivanje ciljeva izrade sajta.

Dizajniramo sajtove koji pokreću prodaju proizvoda i usluga. Hajde da zajedno napravimo funkcionalni sajt: optimizovan za pretraživače, privlačan za posetioce i koristan za razvoj vašeg poslovanja.

SEO

Optimizacija je skup postupaka koje sprovodimo da sadržaje vašeg sajta uredimo tako da budu što bolje rangirani u rezultatima pretrage i što prijemčljiviji za korisnike.

UX

Poseta sajtu je često prvi susret potencijalnih kupaca sa vašom firmom. Zato je važno da sajt ostavi dobar utisak i potencijalnim kupcima omogući pozitvno iskustvo u prvoj interakciji sa vašim poslovanjem.

Zainteresovati

Informisati

Inspirisati

Pridobiti

Priđite dva koraka bliže kupcu, iskoračite korak ispred konkurencije. Zakažite besplatne konsultacije!

Evidid marketing

O nama

Osnovni zadatak u radu agencije Evidid marketing je unapređenje prodaje i razvoj marketinga, odnosno pomoć klijentima da svoje poslovne vrednosti i potencijale što bolje i uspešnije valorizuju na tržištu. Evidid marketing je agencija sertifikovana od strane HubSpot-a, vodeće svetske kompanije za inbound marketing i praktikuje Growth-Driven Design u izradi sajtova.

Napraviti poslovni sajt danas je jednostavno nužnost. Ali, ne nužno i prednost. Prednost se stiče samo izradom funkcionalnog sajta, optimizovanog za vodeće internet pretraživače, privlačnog za posetioce i usklađenog sa ciljevima poslovanja.

HubSpot GDD