Marketing sadržaj privlači kupce

Marketing sadržaj treba da izdvoji vašu ponudu od konkurentske i da privuče pažnju potencijalnih kupca. Objavljujući relevantan i koristan sadržaj, kojim pomažete ljudima da reše probleme ili zadovolje svoje potrebe, pridobijate poverenje i lojalnost kupaca.

Strategija tržišnog pozicioniranja

Definisanje publike

Ciljna publika je grupa potrošača sa sličnim karakteristikama i navikama u kupovini, koja dobija najveću vrednost od vaših proizvoda.

Ne možete kreirati uverljivu poruku i sprovesti dobru marketing kampanju bez jasnog definisanja svoje ciljne publike.

Redizajn sajta

Pisanje sadržaja

Ako sami ne istaknete prednosti svog proizvoda ili usluge, zašto bi ih neko drugi prepoznao?

Marketing poruku ne definiše samo to što imate da poručite, već i kako to saopštavate. Zato je važno da sadržaj vaše marketing poruke bude privlačan i uverljiv publici kojoj je namenjena.

Čemu sadržaj

Marketing kampanje

Cilj bilo koje marketinške kampanje je da privuče što veći broj kupaca uz što manje troškova.

Kako bi ostvarili najbolje rezultate u okviru datog budžeta, pažljivo kreiramo sadržaj, planiramo aktivnosti i biramo najefikasnije kanale komunikacije.

Predlog vrednosti za kupce

Dobro formulisan predlog vrednosti za kupce ističe jedinstvenu vrednost vašeg proizvoda ili usluge.

Predlogom vrednosti saopštavate kupcima da je vaša ponuda skrojena da zadovolji upravo njihove potrebe. Objašnjavate zašto bi trebalo da kupuju od vas pre nego od konkurencije – što je i poenta svake marketinške poruke.

Preuzmite vodič za pisanje predloga vrednosti

Predlog vrednosti
Marketing sadržaj sajta

Pisanje tekstova za sajt

Relevantan sadržaj je ono što vašu internet prezentaciju treba da izdvaja iz mase šarenih sajtova. Od toga šta i kako napišete, u mnogome zavisi i koliko ćete prodavati.

Sadržaj privlači i zadržava posetioce na sajtu, gradi vaš odnos sa potencijalnim kupcima, podstiče ih na upotrebu i kupovinu vaših proizvoda i usluga.

Više o pisanju tekstova za sajt

Marketing sadržajem

Marketing sadržajem (content marketing) je oblik promocije putem objavljivanja korisnih i zanimljivih informacija iz domena vašeg poslovanja, pre svega na svom blogu.

Publikovanjem relevantnih marketing sadržaja promovišete svoj brend i uspostavljate odnos poverenja sa svojom ciljanom publikom.

Više o marketingu sadržajem

Marketing sadržajem

Uverljivi marketing sadržaji

Marketing sadržaj vam omogućava da predstavite svoje proizvode i usluge ciljanoj publici. Pomaže vam da kažete, pokažete i dokažete ljudima kako je to što radite dobro za njih i koliko može da im bude korisno.

Sadržaj vaše promotivne poruke može biti razlika između osvajanja nove kupovine ili slanja kupaca konkurentima. Upravo zato, marketing poruka treba da bude privlačna i uverljiva vašoj publici.

Porazgovarajmo o tome kako da najbolje istaknemo prednosti vaše ponude. Zakažite odmah besplatne konsultacije.