Marketing sadržaj privlači kupce

Marketing sadržaj je poruka koju šaljete svojoj publici kako biste je ubedili da posluje sa vama. Vaša poruka ima veliku ulogu u nastojanjima da ostvarite svoje poslovne ciljeve, jer može biti razlika između nove akvizicije i slanja kupaca konkurentima.

Strategija tržišnog pozicioniranja

Definisanje publike

Ne možete kreirati uverljivu poruku i sprovesti dobru marketing kampanju bez jasnog definisanja svoje ciljne publike.

Pomažemo vam da prepoznate različite grupe ciljnih kupaca i bolje prilagodite svoje marketing sadržaje njihovim potrebama i zahtevima.

Redizajn sajta

Kreiranje sadržaja

Marketing sadržaj treba da izdvoji vašu ponudu od konkurentske i da privuče pažnju potencijalnih kupca.

Marketing poruku ne definiše samo to što imate da poručite, već i način kako to saopštavate. Zato je važno da forma i sadržaj vaših marketing poruka budu privlačni i uverljivi publici kojoj su namenjeni.

Čemu sadržaj

Marketing kampanje

Dobro osmišljene marketing kampanje pomažu da se firma izdvoji od konkurencije i ostvari prednost na tržištu.

Da bi postigli najbolje rezultate u okviru datog budžeta, pažljivo kreiramo sadržaj, planiramo aktivnosti i biramo najefikasnije kanale komunikacije.

Od predloga do rešenja

Predlog vrednosti ključan je za pisanje uverljivih marketing sadržaja jer pomaže da se jasno definišu koristi i bitne karakteristike proizvoda ili usluge, što privlači ciljanu publiku i diferencira preduzeće od konkurencije, poboljšavajući time i efikasnost marketinških poruka.

Strategija - planiranje sajta

Predlog vrednosti za kupce

Predlog vrednosti za kupce je kratka, ali jasna izjava koja opisuje koristi koje kupci dobijaju korišćenjem određenog proizvoda ili usluge. Ključni je deo marketing sadržaja i pomaže u privlačenju pažnje ciljne publike i naglašavanju onoga što proizvod ili usluga, odnosno dobavljač može pružiti kupcima.

Dakle, predlog vrednosti jasno artikuliše zašto bi neko trebalo da kupi proizvod ili uslugu baš od vas, umesto od konkurenta. Ako sami ne istaknete prednosti svoje ponude, zašto očekivati da ih kupci prepoznaju?

Preuzmite vodič za pisanje predloga vrednosti

Marketing sadržaj sajta

Pisanje tekstova za sajt

Relevantan sadržaj je ono što vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase šarenih sajtova. Od toga šta i kako objavite, u mnogome zavisi kako ćete i koliko prodavati. Sadržaj privlači i zadržava posetioce na sajtu, gradi odnos sa potencijalnim kupcima, podstiče ih na kupovinu i upotrebu vaših proizvoda i usluga.

Zato pišemo interesantne, SEO optimizovane i relevantne tekstove koji privlače posetioce na sajt. Predstavljamo vaše proizvode ili usluge na način koji će inspirisati poverenje posetilaca i pokrenuti ih na željenu aktivnost.

Više o pisanju tekstova za sajt

Usluge kreiranja sadržaja

Kreiranjem marketing sadržaja pomažemo preduzećima da uspešno komuniciraju sa svojom ciljnom publikom, angažuju korisnike i ostvare svoje marketinške ciljeve.

Naša usluga obuhvata proces planiranja, izrade i distribucije različitih vrsta sadržaja sa ciljem promocije proizvoda i usluga naručioca. Ponuda uključuje pisanje promotivnih tekstova, kao i obradu foto i video sadržaja, kreiranje objava na društvenim mrežama, e-knjiga, infografika i drugih formata koji se koriste u digitalnom i tradicionalnom marketingu.

Marketing sadržajem

Uverljivi marketing sadržaji

Publikovanjem relevantnih marketing sadržaja promovišete svoj brend i uspostavljate odnos poverenja sa svojom ciljanom publikom. Marketing sadržaj vam omogućuje da predstavite svoje proizvode i usluge ciljanoj publici. Služi vam da kažete, pokažete i dokažete ljudima kako je to što radite dobro za njih i koliko može da im bude korisno.

Marketing sadržaj treba da izdvoji vašu ponudu od konkurentske i da privuče pažnju potencijalnih kupca. Upravo zato, marketing poruka treba da bude privlačna i uverljiva vašoj publici.

Porazgovarajmo o tome kako da najbolje istaknemo prednosti vaše ponude. Zakažite odmah besplatne konsultacije.