Marketing sadržaj


Marketing sadržaj privlači kupce

Marketinga sadržaj su sve informacije, oglasi i objave koje firme kreiraju i dele kako bi privukle, angažovale i zadržale pažnju svoje ciljne publike. Sadržaj može biti u različitim formatima, uključujući tekstualni, vizuelni i audio sadržaj, a kreira se sa ciljem da informiše, edukuje, zabavi ili inspiriše ciljanu publiku. Uspeh promotivnih aktivnosti zavisi od privlačnosti i uverljivosti marketing sadržaja.

Istaknite prednosti svoje ponude

Marketing sadržaj treba da izdvoji vašu ponudu od konkurentske i da privuče pažnju potencijalnih kupca. Upravo zato, marketing poruka treba da bude privlačna i uverljiva vašoj publici.

Definisanje publike

Ne možete kreirati uverljivu poruku i sprovesti dobru marketing kampanju bez jasnog definisanja svoje ciljne publike.

Pomažemo vam da prepoznate različite grupe ciljnih kupaca i bolje prilagodite svoje marketing sadržaje njihovim potrebama i zahtevima.

Persona generator

Kreiranje sadržaja

Marketing sadržaj treba da izdvoji vašu ponudu od konkurentske i da privuče pažnju potencijalnih kupca.

Marketing poruku ne definiše samo to što imate da poručite, već i način kako to saopštavate. Zato je važno da forma i sadržaj vaših marketing poruka budu privlačni i uverljivi publici kojoj su namenjeni.

Vođenje kampanje

Dobro osmišljene marketing kampanje pomažu da se firma izdvoji od konkurencije i ostvari prednost na tržištu

Da bi postigli najbolje rezultate u okviru datog budžeta, pažljivo kreiramo sadržaj, planiramo aktivnosti i biramo najefikasnije kanale komunikacije.

Više o digitalnom marketingu

Dva koraka bliže kupcu


Promocija je ključni deo marketinške strategije koji preduzeća koriste da informišu, ubede i podstaknu potrošače da kupuju njihove proizvode ili da koriste njihove usluge. Relevantan, dobro osmišljen i vešto kreiran sadržaj često je presudan faktor u ostvarivanju ciljeva kampanje. Zato promotivni sadržaj treba uverljivo i nenametljivo da naglasi bitne karakteristike proizvoda, istakne njegove prednosti, kao i da ukaže na koristi za kupce.

ANALIZA

PRIPREMA

KREACIJA

REALIZACIJA

Formulisanje predloga vrednosti

Formulisanje jasnog i privlačnog predloga vrednosti ključno je za uspešno povezivanje sa potrošačima i ostvarivanje ciljeva marketinških aktivnosti. Predlog vrednosti definiše jedinstvene prednosti i koristi koje proizvod ili usluga pružaju potrošačima u odnosu na konkurenciju.

Zašto očekivati da kupci prepoznaju prednosti vaše ponude ako ih sami ne naglasite? Omogućavamo vam da jasno istaknete ključne prednosti svoje ponude i komunicirate ih potrošačima na način koji će ih privući i motivisati na kupovinu.

Pisanje optimizovanih tekstova za sajt

Relevantan sadržaj je ono što vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase šarenih sajtova. Baš kao što priprema svečanog ručka zahteva detaljno planiranje, izbor sastojaka i recepata, tako i pisanje tekstova za sajt zahteva pažljivo osmišljavanje i odabir relevantnih tema koje odgovaraju interesovanjima, potrebama i preferencijama ciljne publike.

Pišemo interesantne, SEO optimizovane i relevantne tekstove koji privlače posetioce na sajt. Predstavljamo vaše proizvode ili usluge na način koji će inspirisati poverenje posetilaca i pokrenuti ih na željenu aktivnost.

Kreiranje promotivnih sadržaja

Objavljivanjem relevantnih marketinških sadržaja promovišete svoju ponudu i gradite odnos poverenja sa ciljanom publikom. Naša usluga obuhvata kompletni proces planiranja, izrade i distribucije raznovrsnih sadržaja sa ciljem promocije proizvoda i usluga naručioca.

Spektar naših usluga uključuje kreiranje različitih promotivnih tekstova, obradu foto i video materijala, kreiranje objava na društvenim mrežama, e-knjiga, infografika i drugih formata koji se koriste u digitalnom i tradicionalnom marketingu.

Promocija po meri kupca


Povećajte vidljivost svoje ponude i angažovanost svoje ciljne publike. Kreiramo marketing sadržaje i vodimo promotivne kampanje koje privlači pažnju publike i izdvajaju vaše proizvode i usluge od konkurencije.