Segmentacija tržišta – važan korak ka boljem pozicioniranju
|

Segmentacija tržišta – važan korak ka boljem pozicioniranju

Segmentacija tržišta nije nešto što treba da rade samo velika preduzeća. Mali biznisi često imaju više koristi od segmentiranja kupaca. Dobro obavljena segmentacija omogućava vam da pronađete i razumete segmente ili tržišne niše koje konkurenti nedovoljno dobro opslužuju.