Analiza tržišta i konkurencije
|

Analiza tržišta i konkurencije

Svrha analize tržišta i konkurencije je da omogući preuzeću da ostvari uvide u mogućnosti za postizanje održive prednost nad svojom konkurentima u efikasnijem zadovoljavanju potreba ciljanih kupaca.

Naše usluge istraživanja tržišta i analiza prikupljenih podataka pomažu preduzećima da identifikuju mogućnosti rasta i razviju konkurentnu strategiju zasnovanu na razumevanju potreba kupaca i dinamike tržišta.

Segmentacija tržišta – važan korak ka boljem pozicioniranju
|

Segmentacija tržišta – važan korak ka boljem pozicioniranju

Segmentacija tržišta nije nešto što treba da rade samo velika preduzeća. Mali biznisi često imaju više koristi od segmentiranja kupaca. Dobro obavljena segmentacija omogućava vam da pronađete i razumete segmente ili tržišne niše koje konkurenti nedovoljno dobro opslužuju.