| |

Marketing miks za bolju prodaju

Marketing miks

Marketing miks je takođe poznat kao 4P marketinga. Odnosi se na četiri ključna elementa marketinške strategije: proizvod, cenu, mesto i promociju. Model 4P se koristi kada planirate plasiranje novog proizvoda na tržište ili pokušavate da optimizujete prodaju postojećih. Pažljiva analiza ova četiri elementa pomaže vam da osmislite strategiju za uspešno pozicioniranje i prodaju svog proizvoda na tržištu.

Da biste razvili marketing miks, moraćete da razmislite o tome kako da pozicionirate svoju ponudu u odnosu na konkurenciju. Zato je za definisanje dobrog marketing miksa, pored razumevanje potreba i navika kupca, važna analiza konkurencije i jasno sagledavanje sposobnosti vašeg preduzeća.

Elementi marketing miksa

Osnovna četiri elementa marketing miksa su proizvod, mesto, cena i promocija. To su ključni elementi, uključeni u marketing svakog proizvoda ili usluge.

Proizvod (Product)

Sve ono što prodajete je proizvod. Vaš proizvod može biti fizički proizvod ili usluga, kao što je peglanje košulja ili onlajn aplikacija. Dakle, proizvod je svako dobro ili usluga koja ispunjava potrebe ili želje potrošača.

Uspešan proizvod mora da ispuni specifične zahteve tržišta. Mora biti u stanju da obavlja funkciju za koju je namenjen. Ako proizvod nema potrebni nivo upotrebljivosti, ostali elementi marketing miksa ne mogu to popraviti.

 • Šta je vaš proizvod? Da li je to konkretan proizvod ili je usluga?
 • Koji problem rešava vaš proizvod? Razmislite sa kakvim izazovima se susreću vaši ciljni kupci i koje probleme mogu rešiti kupovinom vašeg proizvoda.
 • Kakva je upotrebljivost vašeg proizvoda? Da li je odmah po kupovini spreman za upotrebu? Da li je potrebno redovno održavanje i servisiranje? Kakva je servisna mreža? Ima li proizvod sve potrebne sertifikate za upotrebu?
 • Ko je vaš ciljni kupac? Razmislite o tome koji tip osobe će najverovatnije pronaći vrednost u vašem proizvodu.
 • Kako vaš proizvod zadovoljava potrebe ciljnog kupca? Koje karakteristike vaš proizvod/usluga ima da bi zadovoljio te potrebe? Da li postoje neke karakteristike koje ste propustili? Da li ste opteretili proizvod nekim nepotrebnim karakteristikama koje korisnicima nisu važne?
 • Šta vaš proizvod nudi što proizvodi konkurencije ne nude? Odredite kako vaš proizvod brže, efikasnije ili pristupačnije rešava potrebe kupaca od konkurentskih proizvoda.

Mesto (Place)

Mesto podrazumeva izbor lokacija gde će proizvodi biti dostupni za prodaju. To može biti fizička ili internet lokacija, kao i njihova kombinacija. Primarni motiv upravljanja kanalima distribucije je da osigurate da proizvod bude lako dostupan kupcu – u pravo vreme i na pravom mestu.

Obavezno uzmite u obzir da li je vaše poslovanje B2B ili B2C. Treba da razmislite o tome kako da plasirate svoj proizvod kroz sve kanale prodaje koji imaju smisla za vaše preduzeće.

 • Gde vaš ciljni kupac kupuje slične proizvode? Razmislite da li vaši potencijalni kupci kupuju slične proizvode u specijalizovanoj prodavnici, supermarketu, na internetu, direktno od proizvođača… zato da odredite najbolja mesta za prodaju vašeg proizvoda.
 • Gde vaši konkurenti prodaju svoje proizvode ili usluge? Koristite svoje uspešne konkurente kao vodič o tome gde da prodajete svoje proizvode. Oni su sjajni pokazatelji koja će mesta mogu biti najuspešnija.
 • Gde se nalazi vaš kupac? Znati gde vaš kupac živi, radi i kupuje važan je aspekt razvoja marketinške strategije.
 • Kako možete da uđete u odgovarajuće distributivne kanale? Koliko će to da košta i koje uslove treba ispuniti?
Elementi marketing miksa

Cena (Price)

Kada je u pitanju cena, treba da odmerite koliko možete naplatiti kupcima za svoje proizvode ili usluge. Naravno, pri tom morate ostvariti profit. Cena presudno utiče na formiranje profita, kao jedne od osnovnih pokretačkih snaga poslovanja u tržišnim uslovima.

Cena je i najfleksibilniji element marketing miksa, jer se u veoma kratkom vremenu može prilagođavati promenama situacije na tržištu. Veoma često, prvi element koji preduzeće prilagođava tržištu ili promenama u postavljenim marketing ciljevima jeste cena.

 • Kada odlučujete o ceni, uzimate u obzir percepciju svog brenda. Da li želite da budete poznati kao povoljnija opcija u svojoj industriji? Ili, možda imate luksuzni brend i nešto više cene od konkurencije na tržištu?
 • Koliko košta proizvodnja vašeg proizvoda? Razumevanje koliko vas stvarno košta da napravite proizvod ili pružite uslugu pomaže vam da odredite svoje profitne marže.
 • Koliko koštaju konkurentski proizvodi? Ovo je odlična polazna tačka za istraživanje tržišta i procenu raspona cena vašeg proizvoda.
 • Koliko su vaši kupci spremni da plate? Razmišljanje o tome koliko su vaši potencijalni kupci spremni da plate pomaže vam da odredite ograničenja cene.
 • Može li vaš proizvod imati više cena? Imate li mogućnosti za formiranje različitih cena za određene grupe kupaca, različita tržišta ili drugačije kanale distribucije?
 • Da li će vam malo snižavanje cene doneti konkurentsku prednost? Koliki rabat možete odobriti distributerima?

Promocija (Promotion)

Kada optimizujete prethodna tri elementa marketing miksa, vreme je da promovišete svoju ponudu. Da budemo jasni, kada govorimo o promociji, govorim o generisanju kupaca i stvaranju prihoda.

Promocija uključuje odluke vezane za kreiranje vaše marketing poruke, oglašavanje, prodajnu snagu, direktni marketing, odnose s javnošću, budžete za oglašavanje, itd. Primarni cilj promocije je širenje svesti o proizvodu i uslugama koje preduzeće nudi. Pomaže vam u uveravanju kupaca da izaberu vaš proizvod u odnosu na druge dostupne na tržištu.

Promocija je hleb i puter marketinga. Ovde treba razmišljati o tome kako da opišete i reklamirate svoj proizvod. Prethodno vredi razmisliti izgradnji svesti o brendu i strategijama generisanja potencijalnih klijenata.

 • Kada je u pitanju promocija, komunikacija je od najveće važnosti. Koje će poruke biti zapažene na vašem ciljnom tržištu? Kako možete najbolje i najpovoljnije da promovišete svoj proizvod?
 • Ko je vaša ciljna publika? Morate da znate sa kim razgovarate kako biste mogli da odlučite kako da mu se obratite.
 • Kako želite da se vaš brend percipira? Razmislite o tome koji pristup ima smisla za vaš proizvod i tržište.
 • Koje medije prati vaša ciljna publika za praćenje informacija? Nemojte sabotirati svoju poruku tako što ćete je promovisati na pogrešnom mestu.
 • Kako konkurenti promovišu svoje proizvode? Korišćenje svojih konkurenata kao zamorčića za promotivne eksperimente odličan je način da saznate šta funkcioniše, a šta ne i da naučite nešto iz njihovih grešaka.

Ocenite elemente svog marketing miksa

Ako imate dobar proizvod ili uslugu i povoljnu cenu, ali ljudi ne znaju da to nudite ili im nije dostupno na mestima gde to kupuju – teško da ćete ostvariti zadovoljavajuću prodaju. Važno je da svi elementi marketing miksa budu dobro razvijeni i da su međusobno usklađeni.

Kao što automobil kojem jedan točak nije u balansu neće ići pravo, tako ni prodaja neće ići ka željenom cilju ako neki od elemenata marketing miksa nije usaglašen sa ostalima. Zato, ocenite elemente svog marketing miksa i proverite šta radite dobro, a šta treba da popravite da biste ostvarili planiranu prodaju.

Iako se marketing promenio od kada su razvijena četiri P, osnovni elementi tržišnog pozicioniranja nisu. Možete primeniti koncepte marketing miksa da biste kreirali marketinške strategije koje vam pomažu da bolje prodajete proizvode i usluge svog preduzeća.

Prodavci znaju da ne mogu dopreti do svih kupaca na tržištu, kao i da ne mogu zadovoljiti potrebe svih kupaca na isti način. Vreme masovnog marketinga pripada prošlosti i preduzeća se sve više okreću ciljnom marketingu, odnosno identifikovanju tržišnih segmenata, izboru jednog ili više njih i razvijanju proizvoda, usluga i marketing miksa prilagođenih ciljnim grupama.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!