|

Marketing poruka privlači kupce

Marketing poruka

Marketing poruka su reči koje koristite da komunicirate sa svojim potencijalnim kupcima da biste ih ubedili da posluju sa vama. Nije svejedno kako se obraćate svojoj publici. Dobro sročena poruka vam pomaže da ostvarite svoje poslovne ciljeve, jer može da napravi razliku između osvajanja nove kupovine ili slanja kupca vašim konkurentima.

Zato bi trebalo da pažljivo kreirate svoju marketinšku poruku, posebno usmerenu na svoju ciljanu publiku. Poruka treba da se obuhvati njihove bitne potrebe ili probleme i predstavi vašu ponudu kao rešenje. Mnoge firme troše vreme i energiju na razvoj poruka koje govore o tome ko su i šta rade, a zanemaruju kakve koristi kupci imaju od toga. Privlačne marketing poruke u prvi plan stavljaju kupce.

Kako napisati dobru marketing poruku

Dobro osmišljena marketing poruka pomaže da svoju publiku pretvorite u kupce. Ali, kako da napišete ubedljivu marketinšku poruku za svoje poslovanje?

Kakva marketing poruka

Upoznajte svoju ciljnu publiku

Kao i kod većine marketinških aktivnosti, ne možete započeti kreiranje svoje marketinške poruke bez identifikovanja ciljne publike. Kada znate kome se obraćate, ne oglašavate se kupcima za koje mislite da su zainteresovani za vas, već onima za koje znate da su zainteresovani za to što imate da im ponudite.

Prepoznajte potrebe svoje publike

Kada razumete potrebe svoje publike, ne morate da nagađate šta svojom ponudom treba da rešite – znaćete zašto ste im potrebni. Kao rezultat, možete kreirati marketinšku poruku koja odgovara upravo njihovim zahtevima.

Definišite predloge vrednosti

Predlozi vrednosti ističu jedinstvene vrednosti vaših proizvoda ili usluga i govore kupcima da je vaša ponuda skrojena da zadovolji njihove potrebe. Predlog vrednosti jasno govori zašto bi trebalo da posluju sa vama, a ne sa konkurentom, što je upravo poenta marketinške poruke.

Budite jasni i koncizni

Vaša marketinška poruka treba da bude jaka – potrebno je da kažete mnogo u što manje reči. Ne bi trebalo da okolišate i uvijate. Umesto toga, pređite na stvar i objasnite zašto je baš vaš proizvod ili usluga pravo rešenje.

Jednostavno se izražavajte

I kada nudite specijalizovane proizvode ili usluge, ne treba da pretpostavite kako svi potencijalni kupci znaju ili razumiju tehnički žargon koji se odnosi na ono što prodajete. Zbog toga je važno da se jednostavno izražavate i da koristite izraze poznate većini publike. Tekst vaše poruke treba da bude razumljiv, jasan i da ne zahteva poznavanje reči specifičnih za oblast kojom se bavite.

Pokažite originalnost

Namena vaše marketing poruke je da privuče vašu ciljnu publiku, ali takođe i da vas izdvoji od konkurencije. S obzirom na ovo, bitan element kreiranja vaše konačne poruke je originalnost. Vaša poruka je jedinstvena za vašu ponudu, vaša rešenja su jedinstvena za vaše kupce, a vaše reči bi trebalo to da dokažu.

Koristite primere

Pošto vaša ciljna publika verovatno deli iste izazove, saznanje da je neko poput njih imao koristi od vašeg proizvoda ili usluge može im pomoći da donesu konačnu odluku.

Apelujte na emocije i logiku

Postoje različiti modeli ponašanja potrošača koji objašnjavaju kako ljudi donose odluke o kupovini. U nekim slučajevima je to putem logičkog zaključivanja, a u drugim je to čisto emocionalno. Pokušajte da svojom porukom obuhvatite oba pristupa, da bude privlačna i racionalna.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!

Napišite svoju marketing poruku

Usredsredite se na predstavljanje individualnosti vaše ponude, stvaranje emocionalne veze i jasno pokazivanje koristi od toga što nudite svojim kupcima. Ako to dobro uradite, imaćete marketing poruke kojima se uverljivo obraćate svojoj ciljnoj publici i koje vam pomažu da pridobijete više kupaca.