Politika privatnosti

Evidid marketing primenjuje Politiku privatnosti na zaštitu ličnih podataka klijenata u procesu pružanja usluga, kao i u komunikaciji sa klijentima.

Evidid marketing koristi sertifikovane i standardizovane tehnologije, fizičku i logičku sigurnost mreže i softvera koji koristi u cilju zaštite podataka i poverljivosti komunikacija.

Zaštita privatnosti ličnih podataka

Evidid marketing prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Podatke koje dobije od korisnika prilikom pružanja usluga Evidid marketing će koristiti i obrađivati u zakonom dopuštene svrhe, za:

a) svoje vlastite potrebe koje obuhvataju, između ostalog, pripreme, zaključivanje, izvršavanje, izmene i raskid ugovora o korištenju usluge, obračunavanje usluga koje su predmet ugovora o korištenju usluge, proveru platežne sposobnosti korisnika, sprečavanje potencijalnih zloupotreba, smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i Evidid marketinga;

b) izvršenje prigodnih aktivnosti oglašavanja i ispitivanja tržišta s ciljem informisanja korisnika i zainteresovanih trećih strana o proizvodima i uslugama koje nudi Evidid marketing ili treća strana;

c) saradnja sa davaocima usluga i partnerima u okviru pružanja usluga za Evidid marketing.

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime:

Evidid marketing neće prodavati podatke koje dobije od korisnika, niti će te podatke davati trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Za potrebe obaveštavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i za realizaciju usluga koje Evidid marketing pruža samostalno ili u saradnji sa partnerima, korisnik će unapred biti u prilici da iskaže svoju saglasnost, koju u svakom trenutku ima pravo da opozove. Ukoliko želite ispravku, dopunu ili brisanje svojih ličnih podataka, pošaljite zahtev na našu adresu: marketing@evidid.rs.

Internet stranice Evidid marketinga

Internet stranice Evidid marketinga koriste kolaćiće (cookies) kako bi bili u mogućnosti pružiti uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše Internet stranica i koje Internet pretraživač sprema na disk kompjutera korisnika u obliku malog tekstualnog fajla.

Evidid marketing se obavezuje da će poštovati privatnost svojih korisnika i posetilaca Internet stranica Evidid marketinga i da će prikupljati samo podatke korisnika u skladu svojom sa Politikom upotrebe kolačića.

Internet stranice se mogu posetiti i ako su kolačići onemogućeni, ali određene opcije Internet stranica možda neće biti dostupne. Internet stranice Evidid marketinga mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije, reklame, kao i linkove za pristup drugim Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba nad kojim Evidid marketing nema nadzor. Evidid marketing se u potpunosti odriče svake odgovornosti u vezi sa Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Korisnici koriste sadržaje Internet stranica Evidid marketinga na vlastitu odgovornost, te Evidid marketing neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica Evidid marketinga.

Objave i izmene Politike privatnosti

Evidid marketing zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku.

Datum poslednjeg ažuriranja: 6. 1. 2020.