Digitalni marketing za mala preduzeća

Digitalni marketing za mala preduzeća

Digitalni marketing za mala preduzeća ponekad izgleda kao igra pogađanja. Sa toliko strategija, kanala komunikacije i tema koje možete izabrati, postaje sve izazovnije prepoznati koja će taktika dati najbolji rezultat uz što manja ulaganja.

Sa ograničenim resursima, mala preduzeća nemaju luksuz da „bacaju špagete na zid i gledaju šta se lepi“. Nemaju ni vremena ili budžeta da testiraju i uče probajući. Zato je potreban bolji način da odredite šta odgovara vašoj ciljnoj publici i koje marketinške strategije imaju najveći uticaj.

Sadržaj:

Kako da postavite ciljeve kampanje Zašto da kategorišite svoje kupce Čemu da analizirate konkurenciju Kako da istaknete prednosti svoje ponude Koje promotivne tehnike vode ka cilju

Kako da merite rezultate

Zašto digitalni marketing za mala preduzeća

Postavite ciljeve kampanje

Postavljanje ciljeva digitalne marketing kampanje je ključno za usmerenost, merenje uspeha, fokus, prilagodljivost i optimizaciju resursa, odnosno za sve ono što je bitno za sprovođenje uspešne kampanje:

 • Ciljevi služe kao smernice koje vam pomažu da odredite koje korake trebate poduzeti kako biste postigli željeni rezultat.
 • Ciljevi vam omogućuju da precizno odredite šta želite postići i kako ćete znati da li je kampanja bila uspešna ili ne. Definisani ciljevi vam omogućuju da postavite tačke uspeha i pratite napredak kampanje.
 • Kada jasno definišete ciljeve, vaš tim ima jasniju predstavu o tome na šta se treba fokusirati. To smanjuje rizik od rasipanja resursa na aktivnosti koje nisu bitne za postizanje ciljeva kampanje.
 • Ciljevi vam omogućuju da prilagodite strategiju kampanje tokom njenog trajanja. Ako primetite da ne postižete postavljene ciljeve, možete prilagoditi taktike ili resurse kako biste povećali šanse za uspeh.
 • Postavljanje ciljeva pomaže u sagledavanju resursa potrebnih za postizanje tih ciljeva. To vam omogućuje da rasporedite resurse na najefikasniji način i izbegnete rizik nepotrebnih troškova.

Glavni ciljevi digitalne marketing kampanje variraju zavisno o specifičnim potrebama preduzeća. Neki od uobičajenih ciljeva digitalne marketing kampanje za mala preduzeća uključuju sledeće:

Povećanje svesti o brendu

Jedan od najopštijih i najteže merljivih ciljeva digitalne marketing kampanje za mala preduzeća može biti povećanje prepoznatljivosti i svesti o brendu među ciljanim grupama.

Prikupljanje kontakata

Digitalne marketing kampanje često su usmerene na prikupljanje kontakata potencijalnih kupaca. To može uključivati prijave na bilten, preuzimanje e-knjiga ili druge oblike interakcije koji omogućuju da se kasnije uspostavi kontakt sa potencijalnim kupcima.

Povećanje prodaje

Jedan od vrlo konkretnih ciljeva digitalnog marketinga može biti povećanje prodaje proizvoda ili usluga putem različitih digitalnih kanala. To podrazumeva povećanje prodaje putem veb-sajta, e-trgovine ili onlajn platformi, pod uslovom da je omogućena kupovina proizvoda ili usluga putem interneta.

Poboljšanje angažmana korisnika

Digitalne marketing kampanje često imaju cilj poboljšati angažman korisnika na različitim digitalnim platformama. Tu spadaju povećanje broja poseta veb-sajtu, povećanje broja interakcija na društvenim mrežama ili povećanje vremena provedenog na određenim digitalnim sadržajima.

Povećanje lojalnosti korisnika

Jačanje lojalnosti postojećih kupaca, odnosno korisnika takođe može biti cilj digitalne marketing kampanje. To obuhvata i programe vernosti, te posebne ponude za postojeće korisnike.

Poboljšanje reputacije brenda

Digitalne marketing kampanje mogu biti usmerene na poboljšanje reputacije brenda putem onlajn recenzija, pozitivnih iskustava korisnika i aktivnosti na društvenim mrežama.

Povećanje posećenosti veb-sajta

Česti cilj digitalne marketing kampanje je povećati promet na sajtu ili određenim digitalnim platformama. To, pre svega, podrazumeva optimizaciju sajta za pretraživače (SEO), oglašavanje putem Google AdWordsa ili druge aktivnosti za povećanje posećenosti.

Ovi ciljevi mogu se koristiti kao smernice prilikom planiranja i realizacije digitalnih marketing kampanja za mala preduzeća, ali svaka kampanja mora imati svoje jasno definisane ciljeve, prilagođene potrebama firme i razlozima njenog sprovođenja. Na kraju krajeva, samo kampanja koja ima merljive ciljeve može biti uspešno sprovedena. Ako rezultat kampanje nije merljiv i uporediv sa ciljevima, ne možete ni proceniti da li je kampanja bila dobra.

Kategorišite svoje kupce

Uspešan digitalni marketing za mala preduzeća počinje dobrom poznavanjem kupaca. Ako ne znate tačno do koga pokušavate da dođete, teško ćete preneti poruku koja je dovoljno privlačna da ga zainteresuje. Dobra vest je da ne morate da radite obimna i skupa istraživanje kupaca. Najlakši način da izbegnete pravljenje tzv. „opšte kampanje“ je da napravite sopstvene profile kupca – opise predstavnika vaših ključnih grupa kupaca:

 • Razmislite ko su vaši kupci i grupišite ih u tri ili četiri kategorije,
 • Kreirajte profil predstavnika svake od kategorije kupaca,
 • Istražite relevantne potrebe, navike i preferencije svakog predstavnika,
 • Rangirajte ih prema važnosti za vaše poslovanje.

Kada planiranje kampanje započnete sa kupcem na umu, krajnji rezultati su obično pozitivni. Između ostalog, kategorisanje kupaca vodi preduzeća ka prodaji veće vrednosti, boljim potencijalnim kupcima i višim konverzijama.

Analiza kupaca i konkurencije

Analizirajte konkurenciju

Razumevanje konkurentskog okruženja je ključni korak u razvoju svakog poslovanja. Praćenje aktivnosti konkurenata može da vas inspirišite i pomogne vam da optimizujete svoj digitalni marketing.

Podaci dobijeni analizom konkurencije omogućavaju vam da otkrijete strategije koje koriste konkurenti i ostvarite uvide u to šta im je uspelo, a šta nije. Tako možete da učite iz njihovih iskustva, što će vam omogućiti da lakše i preciznije osmišljavate sopstvene kampanje.

Analiza konkurencije može vam pomoći da odgovorite na ključna pitanja, kao što su:

 • Koja karakteristike moje ciljne publike zanemarujem?
 • Koji marketinški kanali podstiču najveće angažovanja i donose rast?
 • Na koje marketing poruke ciljana publika najbolje reaguje?
 • Koje mogućnosti i strateška partnerstva propuštam?

Razumevanjem razloga uspeha ili neuspeha svojih konkurenata, nećete praviti svoju strategiju „u mraku“, već na osnovu jasnih uvida. Sa ovim saznanjima možete lakše privući svoju ciljnu publiku, efikasnije ih angažovati objavljujući pravi sadržaj na pravom mestu i ostvariti brži povrat uloženih sredstava, te postići bolji rezultat kampanje.

Istaknite prednosti svoje ponude

Poznato je da je dobro opisivanje i jasno isticanje prednosti ponude važno za uspeh ukupnog poslovanja, jer pomaže u diferencijaciji od konkurencije, ponudi vrednosti za kupce, povećanju svesti o brendu, povećanju prodaje, te izgradnji poverenja i lojalnosti kupaca.

Koliko god to čudno zvučalo, mnoga mala preduzeća se nisu potrudila da temeljno razrade i opišu svoju ponudu. Jasno definisane prednosti, uobličene u jasne predloge vrednosti za kupce, olakšavaju vam komuniciranje sa ciljanom publikom. Vaše marketinške poruke postaju relevantnije i uverljivije, što povećava učinkovitost vaših marketinških kampanja.

 • Prepoznajte ključne probleme ili potrebe koje vaš proizvod ili usluga rešavaju vašim ciljanim korisnicima. Razumijevanje problema koje rešavate ključno je za isticanje vaše jedinstvene prednosti.
 • Identifikujte ključne koristi koje kupci dobijaju korištenjem vašeg proizvoda ili usluge. To može uključivati ​​uštedu vremena, novca ili resursa, zatim emocionalne prednosti, kao što su osećaj sigurnosti ili zadovoljstva ili funkcionalne prednosti, poput poboljšanja udobnosti ili produktivnosti.
 • Analizirajte konkurenciju i razmislite o tome šta vaš proizvod ili usluga nudi, a što konkurencija ne nudi, ili šta radi bolje od konkurentskih. Jasno istaknite elemente vaše ponude koji je čine superiornom u odnosu na konkurenciju.
 • Razmislite o tome kako vaš proizvod ili usluga doprinosi poboljšanju života ili poslovanja vaših kupaca. Je li vaš proizvod praktičniji, ekonomičniji, sigurniji ili učinkovitiji od konkurencije? Ako jeste, čime to možete da potkrepite.

Kombinirajući ove elemente i uzimajući u obzir potrebe i preferencije vaše ciljne publike, možete formulisati uvjerljiv predlog vrednosti, koji će privući, angažovati i motivisati kupce da odaberu vašu ponudu.

Predlog vrednosti u digitalnoj marketing kampanji

Izaberite odgovarajuću tehniku

Digitalni marketing za mala preduzeća uključuje više promotivnih tehnika koje se koriste kako bi se postigli različiti marketinški ciljevi. Evo nekoliko ključnih digitalnih marketing tehnika:

Optimizacija za pretraživače (SEO)

Jedan od najboljih načina da dođete do novih kupaca je da obezbedite da se sadržaji vašeg sajta dobro rangiraju u rezultatima pretraga kada potencijalni kupci traže rešenja za svoje probleme ili odgovore na svoja pitanja. To radite kroz optimizaciju sajta za pretraživače (SEO – Search Engine Optimization). Ova tehnika je usmerena na poboljšanje vidljivosti stranica sajta u organskim rezultatima pretraživanja na pretraživačima, pre svih na Google. Uključuje optimizaciju sadržaja po ključnim rečima, strukture i tehničkih aspekata sajta, kako bi se poboljšala posećenost, ali i prijemčivost sajta za posetioce.

Marketing na internet pretraživačima (SEM)

Ako želite dugoročno poboljšati organsku vidljivost svojih veb-stranica i postići stabilan protok besplatnog prometa, SEO je vaš najbolji izbor. S druge strane, ako vam je prioritet trenutno povećanje prometa i rezultata, SEM može biti učinkovitiji, jer omogućuje brže rezultate putem plaćenih oglasa.

SEM (Search Engine Marketing) uključuje plaćene oglase koji se pojavljuju na rezultatima pretraživanja. To uključuje Google AdWords, Bing Ads i drugo za oglašavanje na internet pretraživačima. SEM zahteva stalna ulaganja u plaćene oglase, dok je SEO dugoročno održiviji i obično jeftiniji tokom vremena. Ako imate ograničen budžet, SEO bi mogao biti bolji izbor, ali imajte na umu da će rezultati biti sporiji.

Marketing sadržajem

Marketing sadržajem (Content Marketing) podrazumeva stvaranje i distribuciju relevantnog i korisnog sadržaja kako bi se privukla i zadržala ciljana publika. To može uključivati ​​blogove, članke, infografike, video zapise, e-knjige i druge vrste sadržaja.

Kvalitetan sadržaj može privući pažnju šire publike i povećati svest o vašem brendu. Redovito objavljivanje relevantnog i vrednog sadržaja pomaže u izgradnji prepoznatljivosti i autoriteta u branši. Povrh toga, relevantan sadržaj će privući upravo onu ciljanu publiku koja je direktno zainteresovana za to što nudite, što i jeste cilj dobre marketing kampanje.

Dok plaćene reklame mogu generisati brze rezultate, dobar sadržaj ima dugoročnu vrednost. Kvalitetno napisan i dobro rangiran sadržaj u rezultatima pretraga može ostati koristan dugi niz godina, privlačeći stalni promet i angažman.

Prirodno oglašavanje

Oglašavanje u skladu sa sadržajem, poznato i kao prirodno oglašavanje (native advertising) je oblik plaćenog oglašavanja u kojem se promotivni sadržaji usklađuju sa tonom, stilom i formatom platforme na kojoj se objavljuju.

Pošto se ovi oglasi ne ističu kao očigledni reklamni sadržaj, već se prirodno uklapaju u okruženje digitalne platforme, smatraju se manje invazivnim i korisnici ih po pravilu bolje prihvataju. Prirodni oglasi obično nude korisne informacije ili relevantan sadržaj, te često imaju veću stopu angažovanja i konverzije u poređenju sa tradicionalnim oglašavanjem.

Marketing na društvenim mrežama (SMM)

SMM (Social Media Marketing) koristi društvene medijske platforme poput Facebook-a, X-a, Instagrama, LinkedIn-a i drugih za promociju proizvoda ili usluga, izgradnju brenda, angažman korisnika i generisanje prometa na veb-sajtovima.

Društvene mreže su dinamičan prostor gde se brzo menjaju trendovi i preferencije publike. Budite kreativni i inovativni u svojim pristupima kako biste privukli pažnju i istaknuli se u mnoštvu sadržaja koji se tu deli. Aktivna interakcija sa publikom ključna je za izgradnju zajednice i angažman na društvenim mrežama. Odgovarajte na komentare, postavljajte pitanja, pokrećite rasprave i budite prisutni kako biste izgradili odnos sa vašom publikom.

Takođe, imajte u vidu i neke statističke podatke po kojima će, na primer, Facebook alogoritam prikazati objavu koju postavite na svojoj stranici prosečnom broju od oko 2% vaših pratilaca. Ako želite da i vaši preostali pratioci, zajedno sa drugom ciljanom publikom vide taj sadržaj, morate da platite „bustovanje“ objave. Dakle, na društvenim mrežama važi pravilo – koliko para, toliko i pratilaca. Osim ako vam se baš ne posreći da neka vaša objava postane „viralna“.

Imejl marketing

Dobar imejl marketing omogućuje direktnu komunikaciju sa ciljanom publikom. Ova tehnika uključuje slanje e-pošte ciljanoj publici. Može uključivati slanje promotivnih ponuda, informacija o proizvodima ili uslugama, obavijesti o događajima, biltene (newsletter) i druge vrste komunikacije putem e-pošte.

Influenser marketing

Ova tehnika uključuje saradnju sa uticajnim osobama na društvenim mrežama, kako bi se promovisali proizvodi ili usluge. Uticajni pojedinci imaju veliku publiku i autoritet u određenoj niši, pa njihova preporuka može imati veliki uticaj na potrošače.

Pripremite se da merite

Odlična stvar kod većine digitalnih marketinških kampanja je što možete početi pratite reakcije ubrzo nakon što su pokrenute. To znači da relativno brzo možete otkriti koje kampanje donose najbolji povrat ulaganja (ROI) i koje su tehnike najefikasnije za vaše preduzeće.

Za merenje efekta digitalnih marketing kampanja, ključno je pratiti relevantne metrike kao što su broj posetilaca na veb-sajtu, stopa konverzije, angažman na društvenim mrežama i povrat investicije (ROI). Analizom ovih metrika možete proceniti uspešnost kampanja, identifikovati najefikasnije marketinške tehnike i prilagoditi svoje aktivnosti kako biste postigli bolje rezultate za vaše preduzeće. Redovno praćenje povratnih informacija od korisnika i primena A/B testiranja takođe mogu pomoći u optimizaciji kampanja i poboljšanju angažmana sa ciljnom publikom.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!

Pored sve većeg broja preduzeća koji se okreću digitalnom oglašavanju, ključno je naći pouzdanog partnera koji će vam pomoći u navigaciju kroz dinamični lavirint digitalnog marketinga. Slabo planirane i loše sprovedene digitalne marketing kampanje mogu dovesti do gubitka vremena, novca, pa i kupaca. Temeljno razrađene marketing strategije, prilagođene vašim jedinstvenim poslovnim potrebama i ciljevima, pola su posla u kreiranju uspešnih digitalnih marketing kampanja za mala preduzeća.