Zašto mali biznisi izbegavaju marketing

Zašto mali biznisi izbegavaju marketing

Marketing je sveobuhvatan proces koji uključuje istraživanje tržišta, analizu konkurencije, razvoj proizvoda, distribuciju, cenovnu politiku, promociju, odnose sa kupcima i još mnogo toga. Oglašavanje je samo jedan segment marketinga. Marketinški pristup poslovanju podrazumeva i kontinuirano istraživanje tržišta, te analizu potrošačkih trendova i preferencija. Sve ovo omogućava malim biznisima da bolje razumeju svoju ciljnu publiku, identifikuju potrebe i prilike na tržištu i prilagode svoje poslovanje kako bi bolje odgovarali zahtevima potrošača.

Mnogi vlasnici malih biznisa veruju da će kupci neizbežno doći do njih, jer imaju odličan proizvod ili uslugu. Iako imaju svoje kupce (na kraju krajeva, ko ne voli odlične proizvode i usluge), rezultati su verovatno slabiji u poređenju sa onim što bi mogli da postignu uz odgovarajući marketing. Imati odličan proizvod ili uslugu je jako dobro, ali nije dovoljno ako malo ljudi zna za to ili je malo kome potrebno. Marketing je način na koji osmišljavate i plasirate svoj proizvod ili uslugu i trebalo bi da bude deo strategije rasta svakog malog biznisa.

Marketing je važan za razvoj biznisa

Marketing je apsolutno važan za preduzeća bilo koje veličine. Međutim, razvoj marketing strategije nije opipljiv proizvod, niti prva stvar o kojoj razmišlja prosečni vlasnik malog biznisa. Ipak, dobro osmišljen marketing može doneti mnoge koristi malim biznisima:

Povećanje privlačnosti ponude

Sprovodeći istraživanja tržišta, analize potrošačkih navika i praćenja konkurentskih aktivnosti, preduzeća dolaze do informacija koje im pomažu da prilagode svoje proizvode, usluge i marketinške kampanje kako bi bolje odgovarali potrebama i željama svoje ciljne publike.

Diferencijacija od konkurencije

Kroz kreativne marketinške strategije, mali biznisi mogu se diferencirati od konkurencije i istaknuti svoje jedinstvene prednosti i vrednosti. Dobro pozicioniranje na tržištu može pomoći malim biznisima da se izdvoje u moru sličnih ponuda i privuku pažnju potrošača.

Privlačenje novih kupaca

Marketing omogućava malim biznisima da privuku nove kupce. Kroz ciljane marketinške kampanje, mali biznisi mogu dopreti do potrošača koji su zainteresovani za njihove proizvode ili usluge i motivisati ih da izvrše kupovinu, ali i informisati potencijalne distributere o svojim proizvodima ili uslugama i podstaknuti ih na saradnju.

Jačanje odnosa sa postojećim kupcima

Kvalitetan marketing može pomoći malim biznisima da održe i prodube odnose s postojećim kupcima. Redovna komunikacija, personalizovane ponude i programi lojalnosti mogu pomoći u održavanju lojalnosti kupaca i povećanju ponovnih kupovina.

Povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti brenda

Efikasne marketinške strategije mogu pomoći malim biznisima da povećaju svoju vidljivost i prepoznatljivost brenda među ciljnom publikom. Kroz kvalitetan dizajn, komunikaciju i promociju, mali biznisi mogu izgraditi prepoznatljiv identitet brenda koji privlači potrošače.

Povećanje prodaje i prihoda

Razvoj marketinških strategija koje su usmerene ka povećanju prodaje i prihoda može imati direktan uticaj na finansijske rezultate malih biznisa. Kroz pravilno planiranje i implementaciju marketinških aktivnosti, mali biznisi mogu generisati veći promet i ostvariti rast prihoda.

Mali biznis marketing

Istraživanja pokazuju kako marketing može imati značajan uticaj na razvoj poslovanja. Kroz pametno planiranje i primenu marketinških strategija, mali biznisi mogu ostvariti značajan rast i uspeh na tržištu.

Prema podacima istraživanja sprovedenog od strane Google, 48% potrošača pokreće pretragu na internetu pre nego što donese odluku o kupovini. Ovo ukazuje na važnost digitalnog prisustva i vidljivosti na internetu kako bi se privukli potencijalni kupci. Google je takođe utvrdio da mali biznisi koji redovno koriste digitalne alate imaju 2,8 puta veću stopu rasta prihoda u poređenju sa onima koji ne koriste digitalni marketing.

Prema istraživanju koje je sproveo Adobe, mali biznisi koji koriste imejl marketing imaju prosečan povrat na ulaganje (ROI) od 122%. To znači da svaki dolar uložen u imejl marketing donosi nazad prosečno 12,2 dolara prihoda.

Istraživanje koje je sproveo Nielsen pokazuje da 59% potrošača preferira kupovinu proizvoda od brendova koje prepoznaju. Ovo istraživanje naglašava važnost izgradnje prepoznatljivog brenda kako bi se privukli novi kupci i izgradila lojalnost među potrošačima.

Pa, zašto onda mali biznisi izbegavaju marketing?

Svaki biznis koji nešto prodaje, možete imati koristi od dobrog marketinga. Ipak, postoje različiti razlozi zbog kojih mali biznisi izbegavaju ili pokazuju otpor prema marketingu, iako je on ključan za njihov dugoročni uspeh. Evo nekoliko čestih razloga:

Nedostatak resursa

Mali biznisi često imaju ograničene budžete i resurse. Ulaganje u sve aspekte marketinga može delovati kao dodatno opterećenje za njihove finansije i resurse, što ih može obeshrabriti da se upuste u marketinške aktivnosti.

Nedostatak vremena

Vlasnici malih biznisa često imaju puno obaveza i ograničeno vreme. Posvetiti se marketingu može zahtevati značajno vreme i trud, što može biti teško izvodljivo za vlasnike koji već moraju da se nose sa svakodnevnim operativnim zadacima.

Nedostatak znanja i iskustva

Vlasnici malih biznisa možda nemaju dovoljno znanja ili iskustva u oblasti marketinga. Ovo može ih učiniti nesigurnim u vezi sa pravilnim planiranjem, sprovođenjem i merenjem marketinških strategija, što može dovesti do odlaganja ili izbegavanja marketinških aktivnosti.

Strah od neuspeha

Postoji i strah od neuspeha u marketingu, posebno ako vlasnici malih biznisa ne vide jasne rezultate ili ne znaju kako da pravilno procene efikasnost marketinških aktivnosti. Strah od neuspeha može ih sprečiti da preuzmu rizik i ulože u marketing.

Fokus na kratkoročne rezultate

Mali biznisi često su fokusirani na kratkoročne rezultate i brzu profitabilnost. Marketing, međutim, često zahteva vreme da bi se rezultati pokazali, a dugoročne koristi od marketinških aktivnosti mogu biti teže merljive, što smanjuje interes za ulaganje u marketing.

Loše iskustvo

„Mnogo smo već potrošili na marketing, a nije bilo rezultata“. Zvuči poznato? Samo zato što su prethodni marketinški pokušaji bili neuspešni ne znači da se nikada ne može postići uspeh. Prevazilaženje lošeg iskustva u sprovođenju marketing aktivnosti zahteva analizu prethodnih grešaka i usavršavanje marketinških strategija.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!

U svetu preplavljenom marketing teorijama i porukama, vlasnici malih biznisa često se pitaju da li je ulaganje u marketing zaista vredno njihovog vremena i novca. Sa ograničenim budžetima i resursima, mnogima se čini da je marketing luksuz koji mali biznisi ne mogu sebi da priušte. Međutim, ako pažljivo razmotrimo važnost marketinga, otkrivamo da je ključan za uspeh svakog biznisa, bez obzira na njegovu veličinu.

Marketing je složen proces koji uključuje mnoštvo aktivnosti. Vlasniku malog preduzeća, koji mora da žonglira sa višestrukim odgovornostima odjednom, obično je veliki izazov je da se sam bavi još i marketingom. U takvoj situaciji, angažovanje stručnjaka ili marketing agencije može unaprediti i olakšati upravljanje marketing aktivnostima, dok vlasnici biznisa zadržavaju fokus na svojim osnovnim obavezama i poslovnom razvoju.