|

Značaj strateškog marketinga za razvoj poslovanja

Strateški marketing

Šta je strateški marketing?

Strateški marketing je metoda putem koje gradimo razliku u odnosu na konkurenciju, fokusirajući se na svoje snage i mogućnosti da pružimo bolju uslugu i isporučimo više vrednosti svojim kupcima. Cilj strateškog marketinga je da prepoznamo i maksimalno iskoristimo pozitivne razlike koje ističu našu organizaciju naspram konkurencije u očima ciljane javnosti, odnosno potencijalnih kupaca ili potrošača.

Razmišljate o tome kako da nadmašite konkurenciju i povećate prodaju? Želite da kupci prepoznaju i vrednuju to što radite bolje od drugih? Dosta vam je trošenja vremena i novca na marketinške kampanje od kojih nemate koristi? Jeste li probali da se ozbiljnije pozabavite svojim marketingom? Da li svoje marketing aktivnosti planirate od danas do sutra ili imate jasan plan kad, šta i zašto radite?

Praktično gledano, strateški marketing nam osigurava da se svi naši marketinški napori (kao što su veb-sajt, kampanje na društvenim mrežama, reklame u masovnim medijima, promocije na mestima prodaje, brošure i slično) usklade sa ukupnim planom građenja odnosa i plasiranja informacija publici koja treba da ih čuje.

Pristup izradi strateškog marketing plana

Razvojem tehnologije marketing je postao složeniji nego što je ikada bio. Za uticaj na potencijalne kupce, firme koriste stotine kanala komunikacije, mnoštvo opcija ponude i tone podataka. S druge strane, publika je već postala prilično imuna na oglašavanje. Ko još pažljivo gleda reklame na televiziji, kada se pojave usred filma, ili zapaža oglase na društvenim mrežama? Upravo zbog toga, da bi bila efikasna, marketing poruka danas mora da bude kratka i jasna, kreativna i usmeren na stvarne potrebe ciljanih kupaca. Marketing mora da bude strateški planirana komunikacija sa publikom, a ne samo aktivnost za popunjavanje praznina u nekom od brojnih kanala komunikacije. Strateški marketing plan zato se temelji na nekoliko stubova:

  • Identifikacija, analiza i određivanje prioriteta ciljane publike

Bez obzira da li smo proizvođači cipela, marketing agencija ili restoran, naš marketing postaje strateški tek kada upoznamo svoju publiku – uzduž i popreko. Još važnije, imajmo uvek na umu da sve što prodajemo ispunjava neku potrebu ili rešava neki problem naših ciljanih kupaca. Od toga kako ćemo tu potrebu zadovoljiti ili rešiti problem, zavisi i koliko ćemo prodati. S druge strane, moramo biti svesni da ne možemo ispuniti sve zahteve, svih kupaca, po svaku cenu. Zato segmentiramo potencijalne kupce i fokusiramo se na potrebe naših ciljnih grupa, onih čije potrebe možemo da zadovoljimo bolje od konkurencije.

  • Analiza industrije i konkurencije

Naš marketing se ne odvija u izolovanom balonu, već u dinamičnom, pa i turbulentnom tržišnom okruženju. Potencijalni kupci svoj problem mogu rešiti kod naših direktnih rivala, ako im se njihova ponuda učini privlačnijom. Jedna od ključnih razlika između strateškog i nasumičnog marketinga je primena rezultata analize industrije i konkurencije u cilju preciznog prilagođavanja sopstvenog pristupa. Bez konkurentske analize i prepoznavanja mogućnosti da kreiramo ponudu i poruku koja nas izdvaja iz mase, naš marketing jednostavno neće biti na strateškom nivou.

  • Analiza mogućnosti i postavljanje ciljeva

Strateški marketinški pristup mora biti u skladu sa ključnim ciljevima kojima teži naše preduzeće. Bez detaljne analize prilika, nećemo doći u poziciju da se usmerimo na nama najznačajnije segmente kupaca, one kojima možemo da ponudimo najvišu vrednost i od kojih očekujemo najviše koristi. Takođe, vrlo je preporučljivo da istražimo mogućnosti u delatnostima koje su srodne našem osnovnom poslu. Možda možemo lako da nadogradimo svoju trenutnu stručnost i razmislimo o potencijalnim marketinškim strategijama za napad na te nove segmente tržišta. Analiza prilika nam ukazuje gde bi se naše preduzeće još moglo proširiti i šta tim proširenjem možemo ostvariti.

  • Pozicioniranje marke i analiza marketinških poruka

Još jedan ključni stub strateškog marketinga je preispitivanje onoga što trenutno poručujemo publici, formulisanje onoga šta trebamo i možemo bolje reći i definisanje najboljeg način da to saopštimo. Ukratko, sprovođenje analize poruka omogućuje nam precizno podešavanje komunikacije. Tako osiguravamo da sve, od našeg veb-sajta do oglasa naše firme, bude uobličeno upravo na način koji nas najbolje povezuje sa našom ciljanom publikom.

Strateški marketing tok

Planiranje taktike za sprovođenje kampanje

Završni element koji razdvaja strateški marketing od ad-hoc pristupa je mapiranje specifičnih taktika koje će nam pomoći da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Dok gore navedenih pet koraka postavlja temelje za strateški plan, marketinške taktike razrađuju načine i sredstva na koje ćemo preneti poruke svojoj ciljanoj publici, angažovati ih kroz odgovarajuće kanale i efikasno uvesti u prodajni levak. Bilo da se radi o digitalnim kanalima, poput blogova i društvenih mreža, ili o tradicionalnim medijima, kao što su radio i štampa, taktika određuje kako naše kampanje generišu tražnju, koje aktivnosti stvaraju veći promet i koliko raste prodaja na tržištima i u ciljnim grupama. Tek na taktičkom nivou se sav naporan rad, koji smo uložili izradu strateškog marketing plana, konačno počinje isplaćivati.

Koristi od strateškog marketing plana

Izrada strateškog marketing plana košta vremena, truda, znanja i novca. S druge strane, strateškim planiranjem umanjujemo rizik od ukupnog neuspeha na tržištu ili bar smanjujemo mogućnost da nam rezultati budu ispod stvarnog potencijala, zato što svoje prednosti ne koristimo na pravi način. Pored toga, strateški marketing plan nam pruža i druge koristi:

  • Ukazuje na pravce mogućeg razvoja

Strateški marketing plan nam pomaže da definišemo smer u kome organizacija može da se razvija i pomaže nam u uspostavljanju realnih ciljeva koji su u skladu sa zacrtanom vizijom i misijom naše organizacije. Dobar strateški plan nam omogućuje da budemo proaktivni, a ne samo da reagujemo na nastale situacije. Proaktivnost nam daje prednost da idemo u susret stalno promenljivim trendovima na tržištu i uvek ostanemo korak ispred konkurencije.

  • Pomaže u povećanju tržišnog udela i profitabilnosti

Kroz izradu namenskog strateškog plana, možemo steći vredne uvide u tržišne trendove, segmente potrošača, kao i mogućnosti za unapređenje ponude proizvoda i usluga koji mogu uticati na naš uspeh. Pristup kojim ciljano pretvaramo sve prodajne i marketinške napore u najbolje moguće ishode, vodi nas ka povećanju profitabilnosti i tržišnog udela.

  • Povećava operativnu efikasnost

Strateški plan predstavlja vodič za međusobno usklađivanje naših operativnih aktivnosti i njihovo usmeravanje na ključne ciljeve. Fokusiranjem na svoje glavne prednosti i potrebe kupaca koje najbolje rešavamo, povećavamo i svoju operativnu efikasnost, a time i profitabilnost.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!

Strateški marketing plan je isplativa investicija

„I ćorava koka nađe zrno“ marketing taktike, odnosno marketing bez strategije kratkoročno može doneti određeni rezultat. Dugoročno, pak, ako ne znamo kuda idemo, izvesno je samo da ćemo stići negde drugde i da ćemo usput dosta potrošiti. Strateški marketing plan fokusira se na one aktivnosti koje preduzeću donose najveću korist i ona ulaganja koja se najbrže isplaćuju.