Šta je konkurentska prednost

Konkurentska i marketing strategija

Šta je konkurentska prednost?


Konkurentska prednost je nadmoć u odnosu na konkurente koju stičete sposobnošću isporuke veće vrednosti za kupce – bilo nižim cenama ili pružanjem većih pogodnosti. Konkurentska prednost vam omogućuje da postignete veću prodaju ili da ostvarite više marže u odnosu na svoje tržišne rivale.


Na čemu se bazira konkurentska prednost?


Konkurentska prednost se bazira na različitim činiocima, kao što su struktura troškova, snaga brenda, kvalitet proizvoda i usluga, distributivna mrežu, inovativnost i korisnička uslugu. Što je konkurentska prednost održivija, to je konkurentima teže da tu prednost dostignu. Dva glavna tipa konkurentskih prednosti su troškovna prednost i prednost u različitosti.

Konkurentska prednost


Šta je konkurentsko pozicioniranje?


Konkurentsko pozicioniranje se odnosi na definisanje načina na koji ćete diferencirati svoju ponudu i stvoriti vrednost za svoje kupce. Radi se o tome da se izborite za mesto na tržištu, da pozicionirate svoj brend u svesti potrošača – da bude prepoznatljiv po nečemu posebnom, onome što im je bitno za odlučivanje o kupovini. Kada kupci jasno vide po čemu se vaša ponuda razlikuje od ponude konkurencije, lakše je na njih uticati i ostvariti prodaju. Bez diferencijacije, mnoga se preduzeća takmiče samo nižom cenom.


Šta je strategija pozicioniranja?


Umesto da svoje tržišno pozicioniranje prepustite slučaju, uspostavite strategiju. Osvajanje stabilne tržišne pozicije predstavlja izazov za većinu malih i srednjih preduzeća. Ali, ako se potrudite i jasno definišete strategiju, imate znatno veće šanse da uspešno poslujete i razvijate svoj biznis.

Strategija podrazumeva pravljenje nedvosmislenih izbora o tome kako se boriti sa konkurencijom. Ne možete zadovoljiti sve i svakoga, bez obzira na veličinu kompanije ili dubinu džepova (Džek Velč). Strateško pozicioniranje odražava izbore koje preduzeće donosi o vrsti vrednosti za kupce koju će stvoriti i kako će tu vrednost isporučiti drugačije od rivala.

Strateško pozicioniranje se svodi na jedan od dva pristupa: premijum cenu ili niže troškove. Da bi ostvarili višu cenu, morate ponuditi karakterističnu, za ciljane kupce značajnu vrednost. To je diferencijacija. Da bi se takmičili u troškovima, treba da uravnotežite cenu sa prihvatljivim kvalitetom. To je vođstvo u troškovima. Strateškim izborom koji napravite, praktično se opredeljujete i za segmente kupaca na koje ćete se fokusirati, deo njihovih potreba koje najbolje rešavate i nivo cena po kojima tu ponudu nudite.

Moguće je takmičiti se u niskim troškovima i istovremeno biti različit od konkurencije. Ali, preduzeća koje se trude da ugode svim kupcima po svim zahtevima, mogu se lako zaglaviti u sredini. To je strateška greška koju profesor Majkl Porter naziva „poljubac smrti“ i uglavnom vodi u propast.

Umesto da svoje pozicioniranje na tržištu prepustite slučaju, uspostavite strategiju. Ono čemu na kraju težite je da budete poznati po nečemu i da osvojite svoj udeo na tržištu.

Tržišno pozicioniranja - koraci

Da li prepoznajete svoje preduzeće u nekoj od sledećih situacija?

  1. Istaknuta konkurentska prednost


    Imate ponudu prilagođenu potrebama i željama kupaca, koja je po nečemu je bolja od konkurentske. Kupci znaju za vaš brend i povezuje ga sa tim „boljim“, po čemu ste poznati. Negujete svoj imidž u svesti potrošača, jačate poziciju u odnosu na konkurente i povećavate svoj tržišni udeo, prihod i profit.

  2. Prikrivena konkurentska prednost


    Vaša ponuda je nešto drugačija i bolja od ponude vaših konkurenata, a vi tu razliku ne promovišete toliko dosledno koliko biste trebali. Neki od potrošača znaju za vaš brend, ali vas opisuju na različite načine. Još niste poznati po tome što radite najbolje, ali ste barem generalno prepoznati. Potrebno je samo da snažnijim pozicioniranjem pojačate uticaj na svoje potencijalne kupce.

  3. Bez konkurentske prednosti


    Kupci ne vide neku razliku između vaše i ponude vaših konkurenata, a ni vaš brend nije posebno prepoznatljiv. Zbog toga se često takmičite samo po ceni, iako vaše poslovanje nije usmereno na niske cene, već na kvalitet ponude. Uz to, za realizaciju skoro svake prodaje ulažete napor kao da vam je prva. Veoma teško ostvarujete svoje ciljeve u pogledu prihoda i profita.


Kakva korist od strateškog pozicioniranja?


Koncept pozicioniranja je u potpunosti strateški. To je prvi element na koji treba obratiti pažnju u strateškom marketingu i sve ostale aktivnosti uskladiti s njim. Iako je koncept jednostavan – biti poznat po jednoj stvari u svesti kupaca – put da se to postigne može biti složen. Ali je isplativ.

Svaka firma nešto radi bolje od svoje konkurencije. Zahvaljujući tome i opstaje. Ali, svoj puni potencijal mogu dostići samo firme koje dobro definišu konkurentsku strategiju i pozicioniraju svoju ponudu tako da je ciljani kupci jasno prepoznaju kao vredniju. Takve firme vidimo kao uspešne.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!