Konkurentska prednost
Marketing

Šta je konkurentska prednost


Šta je konkurentska prednost?


Konkurentska prednost je prednost u odnosu na konkurente stečena sposobnošću ponude veće vrednosti za kupce – bilo nižim cenama ili pružanjem većih pogodnosti. Konkurentska prednost nam omogućava da ostvarimo više prodaje ili superiorne marže u odnosu na svoje tržišne rivale.


Na čemu se bazira konkurentska prednost?


Konkurentska prednost baziramo na različitim činiocima, uključujući i strukturu troškova, snagu brenda, kvalitet ponude proizvoda i usluga, distributivnu mrežu, intelektualnu svojinu i korisničku uslugu. Što je konkurentska prednost održivija, to je konkurentima teže da neutrališu prednost. Dva glavna tipa konkurentskih prednosti su komparativna prednost i prednost u različitosti.


Šta je konkurentska strategija?


Konkurentska strategija definiše kako da se takmičimo u određenoj industriji i na koji način nastojimo da steknemo konkurentsku prednost u odnosu na svoje rivale. Industriju ovde definišemo kao grupu preduzeća koja proizvode asortiman proizvoda ili pružaju usluge koje čine bliske međusobne zamene, odnosno suštinski zadovoljavaju iste potrebe kupaca.

Šta je konkurentska prednost i strategija


Šta je strateško pozicioniranje?


Strateško pozicioniranje predstavlja izbore koje pravimo o vrsti vrednosti za kupce koju ćemo stvoriti i načinu kako ćemo tu vrednost isporučiti. Strateško pozicioniranje se, u suštini, svodi na jedan od dva izbora: diferencijaciju ili niže troškove. Što bi pesnik rekao: „Od izvora dva putića, vode na dve strane…“

Da bi ostvarili višu cenu, moramo ponuditi karakterističnu, za ciljane kupce značajnu vrednost. To je diferencijacija. Da bi se takmičili u troškovima, moramo da uravnotežimo cenu sa prihvatljivim kvalitetom. To je vođstvo u troškovima. Strateškim izborom koji napravimo, praktično se opredeljujemo i za segmente kupaca na koje ćemo se fokusirati, deo njihovih potreba koje ćemo najbolje da rešavamo i nivo cena po kojima ćemo tu ponudu da nudimo.

Moguće je takmičiti se u niskim troškovima i istovremeno biti različit od konkurencije. Ali, preduzeća koje se trude da ugode svim kupcima po svim zahtevima, mogu se lako zaglaviti u sredini. To je strateška greška koju profesor Majkl Porter, vodeći autoritet u oblasti konkurentske strategije, naziva „poljubac smrti“. Zato preduzeća moraju da nađu svoje mesto u industriji – ili da nude kvalitetnije, ili jeftinije proizvode i usluge.

Opcije strateškog pozicioniranja


Kakva korist od strateškog pozicioniranja?


Svaka firma nešto radi bolje od svoje konkurencije. Zahvaljujući tome i opstaje. Ali, svoj puni potencijal mogu dostići samo firme koje dobro definišu konkurentsku strategiju i pozicioniraju svoju ponudu tako da je ciljani kupci jasno prepoznaju kao vredniju. Takve firme prepoznajemo kao uspešne.

Evidid marketing rešenja

  • Strateška marketing rešenja
  • Kreiranje sadržaja sajta
  • Izrada sajta po meri

Dva koraka bliže kupcu, korak ispred konkurencije!