|

Planiranje izrade sajta

Planiranje izrade sajta

Jedna od najvećih zamki u izradi sajta je fokusiranje na to kako sajt napraviti, pre nego što definišete zašto ga napraviti. Planiranjem izrade sajta na temelju jasno definisane konkurentske i marketing strategije, značajno umanjujete rizik da vaš veb-sajt svojim izgledom, strukturom i sadržajem neće dovoljno dobro odgovoriti na zahteve posetilaca i ostvariti ciljeve zbog kojih je napravljen.

Imajte na umu da je veb-sajt alat koji vašem poslovanju pomaže da napreduje. Nemojte se zadovoljiti samo „lepom“ ili „modernom“ internet prezentacijom. Napravite sajt koji radi za vas. Poslovni veb-sajt se pravi da svojim sadržajem izdvoji preduzeće od konkurencije. Sajt radi posao samo kada može da zainteresuje, informiše i inspiriše posetioce na željenu akciju, odnosno na aktivnost od koje vaše poslovanje ima neku korist.

Inbound kreiranje sajta

Ako ste se već odlučili da napravite veb-sajt, verovatno ste razmislili o ciljevima koje želite time da ostvarite. Drugim rečima, znate zašto pravite sajt. Ostaje još da vidite kako to da postignete.

Definisanje strategije

Razvoj strategije počinje poznavanjem industrije i konkurencije, kao i ciljane publike. Strateški marketing je usmeren na vama najznačajnije segmente kupaca, one kojima možete da ponudite najviše vrednosti i od kojih očekujete najviše koristi. Važno je da ciljani posetioci prepoznaju po čemu je vaše preduzeće bolje od ostalih dobavljača u toj delatnosti. Pitanja koja treba uzeti u obzir prilikom planiranja izrade sajta su:

 1. Ko su vaši ciljani kupci?
 2. Koje im potrebe rešavate?
 3. Koje su ključne prednosti vaše ponude?
 4. Šta vašu ponudu razlikuje od konkurentske i zašto je to bolje za kupce?
 5. Koliko su prednosti vaše ponude značajne za ciljane kupce?
Promocija sadržajem

Kreiranje sadržaja

Relevantan sadržaj privlači pažnju ciljane publike i pomaže vam da uspostavite odnose sa posetiocima sajta. Od sadržaja zavisi da li ćete potencijalne kupce uveriti u prednosti korišćenja vaših proizvoda ili usluga i prevesti ih u zadovoljne kupce. Neka od pitanja o kojima vredi razmisliti pri kreiranju sadržaja sajta su:

 1. Koje sadržaje posetioci očekuju da nađu na sajtu i kako ih pretražuju?
 2. Koji tip sadržaja najviše privlači pažnju ciljane publike?
 3. Šta im od sadržaja može biti zanimljivo, a šta korisno da se odluče na kupovinu?
 4. Kako im uverljivo predstaviti prednosti korišćenja vaših proizvoda ili usluga?
 5. Koji je vaš predlog vrednosti za kupce?
Sadržaj sajta

Dizajniranje sajta

Izrada sajta je spoj umetničke kreativnosti sa funkcijom i svrhom. Uloga sajta se ostvaruje u interakciji sa posetiocima. Funkcionalno dizajniran veb-sajt privlači kupce ponudom vrednog sadržaja i prilagođenog korisničkog iskustva. Pretpostavka za dobro korisničko iskustvo je da interakciju sa sajtom učinite što ugodnijom, jednostavnijom i vrednijom za korisnike. Da bi to postigli, nije se loše zapitati:

 1. Ima li firma ima određeni standard koji treba da sledite u izradi sajta?
 2. Kakvu utisak želite da steknu posetioci kada prvi put vide vaš sajt?
 3. Mogu li posetioci lako da pronađu sadržaje koji ih zanimaju?
 4. Kako da posetioci što jednostavnije sprovedu željenu aktivnost?
 5. Koja su tehnička rešenja neophodna da bi postigli željenu funkcionalnost sajta?
Praktični veb-dizajn

Za rast i razvoj bilo kog poslovanja, danas je prosto neophodno napraviti veb-sajt. Ali, imati bilo kakav sajt nije obavezno i prednost. Prednost se stiče samo kreiranjem funkcionalnog sajta, optimizovanog za internet pretraživanje, privlačnog za posetioce i usklađenog sa ciljevima poslovanja. Jasno je da projekt izrade internet prezentacije ne počinje pitanjem „koja će fotografija biti na mojoj početnoj stranici“. Izrada veb-sajta počinje definisanjem poslovnih ciljeva zbog kojih se sajt postavlja, te planiranjem načina kako te ciljeve ostvariti. Zato odmah preuzmite upitnik za planiranje izrade sajta i počnite da razmišljate kako novi sajt može doprineti razvoju vašeg poslovanja.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!