|

Svrha i pametni ciljevi izrade sajta

Svrha i pametni ciljevi izrade sajta

Definisanje svrhe i ciljeva prvi je zadatak na početku izrade novog ili redizajna postojećeg sajta. Ipak, kada razmišlja o izradi sajta, većina ljudi proces počinje rešavanjem zabavnijih izazova, kao što su odabir fotografija ili dizajn početne stranice.

Dobri sajtovi su oni koji ispunjavaju svrhu zbog koje su napravljeni, a ne oni koji samo dobro izgledaju. Reći „želimo bolji sajt“ je kao kad kažemo „želimo bolje da poslujemo“. Ali, šta tačno znači „bolje poslovati“? Da li želite da povećate prihod? Maksimizirate profitabilnost? Ili možda da poboljšate zadovoljstvo i lojalnost kupaca? Sama želja za boljom sajtom nije jasan cilj i mnogi biznisi to nauče na teži način. Izrada ili redizajn sajta bez utvrđenih ciljeva, najčešće neće opravdati ulaganja i doprineti ostvarivanju očekivanih poslovnih rezultata.

Definisanje svrhe sajta

Praktičan način da odredite svrhu vašeg sajta je da počnete sa analizom svojh poslovnih ciljeva. Zatim, odredite svoju marketing strategiju za postizanje tih poslovnih ciljeva. Evo nekoliko pitanja za razmatranje:

 • Koje poslovne ciljeve želite da podržite i šta da poboljšate?
 • Na koje marketinške ciljeve može uticati izrada ili redizajn sajta?
 • Koja odeljenja bi još mogla da koriste sajt za postizanje svojih ciljeva?
 • Kako vam sajt može pomoći da postignete te ciljeve?

Analizirajte odgovore i zapišite zaključke. Oni su vaša polazna tačka za definisanje svrhe vašeg novog sajta.

Postavljanje ciljeva izrade sajta

Kada jasno razumete svrhu vašeg sajta, možete postaviti svoje ciljeve. Ciljevi mogu biti različiti, u zavisnosti od vaše industrije, proizvoda ili usluga, trenutnog načina internet promocije i mnogih drugih faktora. Evo nekoliko najčešćih ciljeva izrade sajta za većinu preduzeća:

Marketing ciljevi

Marketing odeljenje obično želi da sajt privuče i angažuje više posetilaca, generiše više potencijalnih kupaca, poveća prepoznatljivost ili podigne svest o brendu. Neki uobičajeni marketinški ciljevi uključuju:

 • Povećanje broja mesečnih poseta sajtu (u slučaju redizajna postojećeg sajta);
 • Povećanje stope konverzije potencijalnih kupaca;
 • Povećanje svesti o novom proizvodu.

Prodajni ciljevi

Sajtovi za e-trgovinu obično se fokusiraju na maksimiziranje direktne prodaje. Nasuprot tome, prodajna odeljenja u kompanijama koje ne prodaju direktno, obično žele da sadržaj nihovog sajta utiče na odlučivanje kupaca u svim fazama odlučivanja o kupovini. Zato, neki uobičajeni ciljevi veb-sajta za prodaju uključuju:

 • Povećati mesečnu onlajn prodaju;
 • Zainteresovati potencijalne kupce dobrim predlogom vrednosti;
 • Poboljšati podršku prodaji predstavljanjem relevantnih studija slučaja.

Ciljevi podrške kupcima

Ako vaš sajt ima ulogu u pružanju podrške kupcima, onda poboljšanje zadovoljstva korisnika kroz bolje korisničko iskustvo i uslugu, zajedno sa smanjenjem vremena potrebnog za obavljanje određenih zadataka, može biti neki od ciljeva:

 • Povećanje zadovoljstva kupaca kroz laku dostupnost sertifikata, uputstava za upotrebu i drugih potrebnih dokumenata i rešenja;
 • Smanje prosečnog vreme potrebnog za naručivanje uvođenjem onlajn obrazaca i automatizacije procesa.

Ciljevi odeljenja za ljudske resurse

Uobičajeni ciljevi iz aspekta odeljenja za ljudske resurse često su pomoć u privlačenju i regrutaciji novih zaposlenih, kao i da pomoć u komunikaciji sa sadašnjim zaposlenima:

 • Povećanje broja kandidata za posao pomoću prijava putem sajta;
 • Poboljšanje zadovoljstva zaposlenih kroz komunikaciju putem sajta.
Pametni ciljevi izrade sajta

Definisanje pametnih ciljeva

Sledeće logično pitanje koje biste mogli da postavite je: Kako mogu da učinim ciljeve svog veb-sajta operativnijim? Tu uvodimo pametne ciljeve u igru. Kao što znamo, operativni ciljevi su merljive akcije koje možete preduzeti da biste postigli svoje opšte ciljeve. Koristite SMART pristup i razbijte svoje velike ciljeve na manje, operativne delove.

SMART je akronim za Specific, Measurable, Achievable, Relevant i Timeli (specifičan, merljiv, ostvariv, relevantan i vremenski ograničen). SMART cilj uključuje sve ove kriterijume kako bi vam pomogao da fokusirate svoje napore i povećate šanse da postignete svoj glavni cilj. Hajde da razmotrimo svaki SMART kriterijum:

Specifičan – dobro definisan, jasan i nedvosmislen.

Bez definisanja onoga što pokušavate da postignete, teško je zacrtati korake koji su vam potrebni za napredak. Konkretan cilj je onaj koji u 10 sekundi jasno kazuje vašem veb dizajneru šta pokušavate da postignete.

Primer: povećati broj mesečnih kvalifikovanih potencijalnih kupaca za 10%.

Merljiv – ima specifične kriterijume koji mere napredak ka postizanju cilja.

Čim svom cilju dodate neku jedinicu mere, tačno ćete moći da pratite koliko ste daleko stigli otkako ste postavili cilj ili koliko ste blizu da ga postignete.

Primer: broj potencijalnih kupaca će se meriti mesečno kao broj CRM inputa i porediti sa rezultatima koje smo imali pre nego što je sajt napravljen.

Ostvarljiv – moguće ga je postići.

Postavljajte realistične ciljeve. Da, hiljade novih potencijalnih kupaca mesečno zvuči odlično, ali malo je verovatno da će se to uskoro dogoditi ako ste do sada imali 20. Osim toga, da li bi toliki broj potencijalnih kupaca bio koristan za vaše poslovanje, ako nemate dovoljno prodajne snage da ih pratite, niti proizvodnih kapaciteta da ih isporučite?

Primer: broj upita koje primamo telefonom već predstavlja oko 5% našeg mesečnog broja potencijalnih kupaca. Ako proširimo domet na internet, realno je da taj broj udvostručimo za tri meseca.

Relevantan – odgovara poslovnim potrebama.

Ako prodajete svoje proizvode ili usluge, privlačenje kvalifikovanih kupaca je relevantan cilj za izradu poslovnog sajta. Ali, ako pokrećete blog da biste zaradili na affiliate marketingu, broj posetilaca je mnogo važniji.

Primer: povećanje broja kvalifikovanih kupaca pomoći će u ispunjavanju ciljeva rasta prodaje za ovu godinu.

Vremenski ograničen – ima zadato vreme do kada će cilj biti postignut.

Bez vremenskog okvira, nećete moći utvrditi da li vas promene koje pravite drže na putu ka postizanju vašeg krajnjeg cilja. Postavljanje vremenskog okvira je takođe ključno za unutrašnje usklađivanje. Kada generišete znatno više potencijalnih kupaca, moraćete da budete sigurni da vaš proizvodni i prodajni tim mogu to da isprate.

Primer: povećaćemo broj mesečnih kvalifikovanih potencijalnih kupaca za 10% tri meseca nakon što podignemo sajt.

Evidid marketing rešenja

Strateška marketing rešenja Kreiranje marketing sadržaja

Izrada sajta po meri

Istaknite prednosti svoje ponude!

Specifični i odmereni ciljevi su ključ uspeha, bez obzira šta želite da postignete. Bilo da su vaši ciljevi povezani sa prodajom, marketingom ili drugim poslovnim aktivnostima, korišćenje SMART formule može vam pomoći da uspete u ostvarivanju rezultata zbog kojih pravite ili redizajnirate svoj sajt.