Sadržaj sajta podloga

Zašto je važno znati kako pretraživači rangiraju sadržaj sajta? Zato što ključ za ostvarivanje visoke posećenosti sajta leži u razumevanju načina kako Google pronalazi, analizira i rangira sadržaj u rezultatima pretraga.

Korisnici očekuju da će pretraživač preuzeti ulogu informisanog bibliotekara i uputiti ih na stranice koje daju najbolje odgovore na njihov upit. Moderni pretraživači, kao što je Google, koriste stotine faktora (ili signala) kada procenjuju autoritet i relevantnost sadržaja po datom upitu. Ipak, tri su osnovna preduslova za pozicioniranje veb-stranica u rezultatima pretraga: otkrivanje, indeksiranje i rangiranje.

Šta je otkrivanje?

Otkrivanje je proces pronalaženja različitih tipova sadržaja. Pretraživači šalju tim robota (poznatih kao botovi ili pauci – crawlers) da pronađu novi i ažuriraju postojeći sadržaj. Googlebotovi pročešljavaju niz veb-stranica, a zatim slede veze na tim stranicama kako bi pronašli nove.

Šta je indeksiranje?

Čuvanje i organizacija sadržaja pronađenih tokom procesa otkrivanja. Pretraživači obrađuju i pohranjuju u ogromnu bazu podataka sadržaje koje smatraju relevantnim da se pojave u rezultatima pretraga.

Šta je rangiranje?

Pretraživači pretražuju svoj indeks u potrazi za relevantnim sadržajem, a zatim prezentuju taj sadržaj tako što prvo ponude onaj koji prepoznaju kao najbolji odgovor na korisnikov upit. Poređenje rezultata pretrage prema autoritetu poznato je kao rangiranje. Što je stranica više rangirana, pretraživač smatra da je njen sadržaj daje merodavniji odgovor na dati upit.

Rangiranje sadržaja u rezultatima pretrage

Ove tri faze i radnje zavise jedna od druge. Ako sadržaj sajta nije relevantan, onda ima male šanse za rangiranje, bez obzira koliko je merodavan. Ako veb-stranica nije merodavna, ima manje šanse za visoko rangiranje, bez obzira koliko je relevantna. A ako se sadržaj veb-stranica uopšte ne može otkriti, nema nikakve šanse za rangiranje.

Šta treba uraditi za dobro rangiranje u rezultatima pratraga?

Dakle, ako želite da se sadržaj vašeg sajta visoko rangira u rezultatima pretrage, neophodno je da:

  • Omogućite otkrivanje sadržaja, odnosno kreirajte i opremite sadržaj tako da bude lako dostupan i razumljiv za pretraživače, ali i za korisnike;
  • Osigurate relevantnost objavljivanjem vrednog sadržaja na teme po kojima želite da budete prepoznati;
  • Izgradite autoritet tako što ćete ostvariti povratne veze sa sajtova koji imaju dobru reputaciju.

Evidid marketing rešenja

  • Strateška marketing rešenja
  • Kreiranje sadržaja sajta
  • Izrada sajta po meri

Dva koraka bliže kupcu, korak ispred konkurencije!

Bez obzira na to čime se bavite, bilo da proizvodite 100% ceđeni sok od jabuke ili da nudite usluge strateškog marketinga, suočićete se konkurencijom na internetu. Zato je važno da sadržaj optimizujete tako da ga Google prepozna i rangira kao vredan. Na taj način obezbeđujete visoku poziciju u rezultatima pretraga, a time i veću posećenost svog sajta.