Šta je ključno za pokretanje uspešnog biznisa

Ključni faktori za pokretanje biznisa

Pokretanje uspešnog biznisa je veliki izazov. Petina startapova propada već u prvoj godini. Bill Gross, osnivač tehnološkog inkubatora Idealab, analizirao je šta pokreće novostvorene firme koje uspevaju, dok ih mnoštvo propada.

U prvih 25 godina rada Idealab je pokrenuo više od 150 kompanija sa stopom uspešnosti od 70%. Više od 45 uspešnih kompanija je izašlo na berzu ili je kupljeno, a 5% kompanija je postalo jednorog.

Analizirajući za TED Talks šta je razlikovalo ogroman uspeh od velikih neuspeha, Gross je došao do pet faktora koji utiču na uspeh novog biznisa. To su: ideja, tim, poslovni model, finansiranje i tajming. Ali, koji je od tih faktora najvažniji?

Faktori uspeha biznisa

Ideja

Mnogi se preduzetnici kunu u ideju. Ipak sve počinje od ideje. Premda se ne može reći da nije važna, ideja nije ni presudna za poslovni uspeh. U svakom slučaju, svaki novi biznis treba da ponudi originalna ili bolja rešenja u odnosu na postojeća. Teško je uspeti radeći sve isto što i drugi, posebno ako drugi to rade bolje.

Tim

Iako sam preduzetnik često ima velike snove, tim mu na kraju pomaže da ostvari ciljeve. Dobro ukomponovan tim deli istu ideju i strast, pažljivo sluša tržište i pravovremeno reaguje na izazove. Efikasan tim ne čine nužno pojedinci koji su najtalentovaniji, već oni koji veoma dobro rade zajedno. Uspešnost tima zavisi od kombinacije liderstva, komunikacije, kompatibilnosti i poverenja.

Poslovni model

Odličan poslovni model može značajno uticati na uspeh preduzeća. Suprotno tome, loš poslovni model može prouzrokovati da preduzeće propadne. Premda se poslovni model razvija i menja tokom vremena, ne treba da bude zanemaren u startu. Startapi plaćaju veliku cenu kada shvate da početni poslovni model nije imao smisla.

Finansiranje

Značajna početna finansijska sredstva ne moraju biti preduslov za pokretanje uspešne firme, posebno ako su ideja i proizvod dovoljno moćni. Kao što ni obimno finansiranje ne može pokriti nedostatke loše ideje ili slabog izvršenja. Štaviše, startapi koji obezbeđuju najveća sredstva nisu oni koji nužno uspevaju. Naravno, bez dovoljnog finansiranja firma se sporije razvija. Ulaganja olakšavaju napredak i širenje. Ali, ako je ponuda firme privlačna za kupce i sama firma postaje interesantna za investitore.

Tajming

Male su šanse za uspeh kada se ponudi rešenje za problem koji tržište ne prepoznaje. Ako tajming nije pravi, bilo da je prerano ili prekasno, startap će biti pregažen drugim relevantnijim idejama, koje se bave aktuelnim problemima i ispunjavaju potrebe tržišta u datom trenutku.

Pet faktora uspeha

Gross zaključuje da je tajming broj jedan – najuticajniji faktor za uspeh novopokrenutog poslovanja. Ključno je da se posao pokrene u pravo vreme za tržište. Drugi najvažniji faktor su tim i izvođenje, jer odlična poslovna ideja ništa ne znači ako je ne izvode pravi ljudi. Sledeći faktor je originalnost poslovne ideje – iako je korisno imati sjajnu poslovnu ideju, to nije jedina stvar koja je važna. Poslovni model je četvrti faktor po uticaju, budući da se model može razvijati i kasnije u procesu pokretanja, pa i menjati tokom rada, ako je potrebno. Uticaj finansiranja je poslednji u nizu, jer preduzeću ne bi smelo biti teško da obezbedi sredstva ako pokaže dovoljnu privlačnost.