PISANJE TEKSTOVA I MARKETING SADRŽAJEM

Relevantan sadržaj privlači posetioce na sajt, informiše ih o vrednosti vaše ponude i pomaže im da se odluče na kupovinu. Zadovoljni posetioci dele sadržaje i promovišu vaš biznis.

Pozicioniranje i predlog vrednosti za kupce

Da biste uspešno poslovali i uvećavali svoje prihode, morate uskladiti način na koji promovišete i plasirate svoje proizvode ili usluge sa načinom na koji ciljani kupci odlučuju o kupovini.

Suština pozicioniranja svodi se na to da privučemo upravo one kupce kojima najviše koristi to što radite. Strateški marketing sagledava potrebe kupaca i ističe glavne prednosti proizvoda i usluga – ono što u vašoj ponudi najviše pomaže kupcima da svoje potrebe uspešno zadovolje. Važno je da usmerite svoje snage na pozitivne razlike u odnosu na konkurenciju i da u očima ciljane javnosti vaša ponuda bude prihvaćena kao bolja i korisnija od drugih.

Pozicioniranje i predlog vrednosti
Predlog vrednosti

Predlogom vrednosti informišemo potencijalne kupce kako vaš proizvod ili usluga rešava problem, te koje specifične koristi korisnik ostvaruje kupovinom. Jednostavno rečeno, predlog vrednosti naglašava zašto kupac treba to da kupi, kao i zbog čega da to kupi baš od vas, a ne od vaše konkurencije. Dobro formulisan predlog vrednosti privlači kupce upravo zbog onoga što radite bolje i za šta su spremni da plate više.

KOJI JE VAŠ PREDLOG VREDNOSTI?

Zakažite besplatne uvodne konsultacije da sagledamo mogućnosti i formulišemo predlog vrednosti za vaše kupce.

Pisanje tekstova i marketing sadržajem

Relevantan sadržaj je ono što vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase šarenih sajtova. Sadržajem privlačite i zadržavate posetioce na sajtu, gradite dobar odnos sa korisnicima, podstičete ih na željanu aktivnost, kao i na promociju vaših proizvoda putem društvenih mreža.

Marketing sadržajem je oblik promocije poslovanja putem kreiranja i distribucije vrednih, relevantnih i doslednih sadržaja. Jednostavno rečeno, marketing sadržajem je stvaranje i objavljivanje korisnih i zanimljivih informacija iz domena vašeg poslovanja, radi sticanja i zadržavanja kupaca. Publikovanjem korisnih sadržaja na internetu, promovišete svoj brend i uspostavljate odnos poverenja sa ciljanom publikom.

Relevantan sadržaj
Promocija sadržajem

Za razliku od klasičnog oglašavanje, koje je agresivno i često skupo, promocija sadržajem na sajtu, putem blogova i društvenih mreža, diskretna je i povoljna, te privlači upravo one ljude koji su zainteresovani za to što nudite.

Šta nameravate da postignete izradom sajta i kako planirate da to ostvarite?

Možemo li pomoći da napravite sajt koji će vam koristiti u razvoju poslovanja?

Čime da privučete posetioce na sajt i podstaknete ih na željenu aktivnost?