SADRŽAJ JE TEMELJ USPEŠNOG SAJTA

SADRŽAJ SAJTA

PREDLOG VREDNOSTI ZA KUPCE

KREIRANJE SADRŽAJA SAJTA

Relevantan sadržaj je to što privlači posetioce na stranice vašeg sajta. Sadržajem promovišete vrednosti vaše ponude i pomažete posetiocima da se odluče na kupovinu. Zadovoljni kupci dele sadržaje putem društvenih mreža i promovišu vaš biznis.

Sadržaj sajta privlači posetioce

ZAINTERESOVATI

INFORMISATI

MOTIVISATI

PRIDOBITI

PRIPREMA SADRŽAJA

Sadržaj sajta prilagodite ciljanim korisnicima

Pre nego što zaronite u vode kreiranja privlačnog sadržaja, pokušajte da definišete kome, kako i zašto se obraćate putem svog sajta. Tek kada zaista razumete potrebe i očekivanja svoje ciljane publike, možete stvoriti sadržaj koji će ih osvojiti.

Format sadržaja

Kreiranje sadržaja sajta više je od samog odabira poruka koje želite da prenesete i informacija koji želite da objavite.

Da bi sadržaj vašeg sajta bio efikasan, od vitalnog je značaja ne samo da odaberete teme koje će zainteresovati vašu publiku, već i da sadržaj objavite u formatu koji ima najveće šanse da bude konzumiran, pa čak i deljen.

Tok sadržaja

Različiti posetioci sajta slede drugačiji put do pronalaženja rešenja za svoje potrebe. Taj put uključuje faze spoznaje, razmatranja i donošenja odluka.

Dobro je da osmislite i rasporedite sadržaj svog sajta tako da obuhvatite svaku fazu na putu prevođenju posetilaca sajta u korisnike vaših proizvoda ili usluga.

KREIRANJE PERSONA

Persone su profili osoba koje kreirate na osnovu ispitivanja i istraživanja, kako biste predstavili različite tipove korisnika koji na sličan način koriste vašu uslugu, proizvod, veb-sajt ili brend.

Preuzmite infografiku za kreiranje vaših persona

Kreiranje persona pomoći će vam da razumete potrebe, iskustva, ponašanja i ciljeve svojih korisnika. Pomoću persona bolje prepoznajete koliko različiti ljudi imaju drugačije potrebe i očekivanja. To vam omogućuje da se identifikujete sa korisnicima kojima se obraćate i da bolje odgovorite na njihove potrebe.

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA

Uredite sadržaj sajta tako da privlači korisnike

Sadržaj sajta treba koncipirati tako da bude privlačan vašoj ciljanoj publici i optimizovan za što bolje pozicioniranje u rezultatima pretrage. Jednostavno, ako želite da neko poseti vaš sajt, prvo mu morate omogućiti da ga zapazi u moru raznih internet sadržaja.

Ključne reči

Ključne reči ili fraze su veza između onoga što ljudi traže i sadržaja koji pružate da biste odgovorili na njihove upite. Da biste kreirali sadržaj koji se dobro rangira i usmerava posetioce na vaš sajt, morate da znate reči koji koriste i koju vrstu sadržaja traže. Sadržaj sajta treba da uskladite sa namerom pretraživanja ciljanih korisnika.

Težite ka tome da svaka stranica na vašem sajtu cilja jedinstvenu ključnu reč ili frazu, onu koja najbolje opisuje svaki element vaše ponude.

Naslovi i opisi

Korišćenje ključnih reči u naslovima i opisima stranica je najosnovniji način da svoj sadržaj bolje pozicionirate u rezultatima pretrage, te da zainteresujete i privučete posetioce na sajt.

U potrazi za delom sadržaja koji ih posebno zanima, posetioci često samo letimično skeniraju naslove i podnaslove na stranicama sajta. Zato je dobro da im jasnim naslovima i opisnim podnaslovima privučemo pažnju i olakšamo da pronađu to što traže.

Predlogom vrednosti za kupce ističete glavne razloge zašto bi ciljani kupci trebali da kupe određeni proizvod ili uslugu, kao i zašto da to kupe upravo od vas. Snaga i uverljivosti predloga vrednosti omogućuje vam da ponudu pozicionirate kao bolju od konkurentske, te da kupce motivišete da se odluče za to što nudite.

Preuzmite besplatni vodič za formulisanje predloga vrednosti za kupce!

PRIDOBIJANJE KUPACA

Kreirajte sadržaj koji posetioce prevodi u korisnike i kupce

Korisnike pridobija sadržaj koji im isporučuje neku korist ili vrednost. U suštini, svoj poslovni sajt pravite zato da ciljanoj publici omogućite da sazna više o vašoj ponudi i lakše se odluči na kupovinu. Zato je važno da uverljivo prezentujete kako im vaši proizvodi ili usluge mogu pomoći da reše svoje potrebe i ispune ciljeve kupovine.

Planiranje sajta - pozicioniranje

Vrednost sadržaja

Sadržaj osvaja kupce. Zato kvalitet sadržaja određuje uspešnost sajta, a često i želju posetilaca da posluju sa vašom firmom. Uverljiv sadržaj privlači posetioce na sajt, zadržava ih, angažuje i podstiče na željenu aktivnost.

Predlog vrednosti

Predlogom vrednosti informišete potencijalne kupce kako im vaš proizvod ili usluga rešavaju problem, te koje sve specifične koristi ostvaruju kupovinom. Dobro formulisan predlog vrednosti privlači kupce zbog onoga što radite bolje i za šta su spremni da plate više.

MARKETING SADRŽAJEM

Marketing sadržajem je oblik promocije poslovanja putem stvaranja i objavljivanja korisnih i zanimljivih informacija iz domena vašeg poslovanja, radi sticanja i zadržavanja kupaca.

Redovnim publikovanjem korisnih sadržaja na internetu, promovišete svoj brend i uspostavljate odnos poverenja sa ciljanom publikom.

Klasično oglašavanje je često agresivno i skupo. Promocija sadržajem na sajtu, putem blogova i društvenih mreža je diskretna i povoljna, a privlači upravo one ljude koji su zainteresovani za to što nudite.

Zakažite odmah besplatne konsultacije. Razmotrimo zajedno koje su mogućnosti da kreiramo relevantan sadržaj za vaš sajt.

Evidid marketing - praktična izrada sajta