Predlog vrednosti i marketing sadržajem

Relevantan sadržaj privlači posetioce na sajt, informiše ih o vrednosti vaše ponude i pomaže im da se odluče na kupovinu. Zadovoljni posetioci dele te sadržaje i promovišu vaš biznis.

Pozicioniranje i predlog vrednosti

Suština pozicioniranja svodi se na to da privučemo upravo one kupce kojima najviše koristi to što radite. Važno je da se u poruci koju šaljete  prepoznaju pozitivne razlike u odnosu na konkurenciju i da u očima ciljane javnosti vaša ponuda bude prihvaćena kao bolja i korisnija od drugih.

Pozicioniranje
Pozicioniranje i predlog vrednosti

Predlogom vrednosti informišemo potencijalne kupce kako vaš proizvod ili usluga rešava problem, te koje specifične koristi korisnik ostvaruje kupovinom. Jednostavno rečeno, predlog vrednosti naglašava zašto kupac treba to da kupi, kao i zbog čega da to kupi upravo od vas. Dobro formulisan predlog vrednosti privlači kupce upravo zbog onoga što radite bolje i za šta su spremni da plate više.

Preuzmite besplatni vodič za formulisanje predloga vrednosti za kupce!

Marketing sadržajem

Marketing sadržajem je oblik promocije poslovanja putem kreiranja i distribucije vrednih, relevantnih i doslednih sadržaja. Jednostavno rečeno, marketing sadržajem je stvaranje i objavljivanje korisnih i zanimljivih informacija iz domena vašeg poslovanja, radi sticanja i zadržavanja kupaca. Publikovanjem korisnih sadržaja na internetu, promovišete svoj brend i uspostavljate odnos poverenja sa ciljanom publikom.

Relevantan sadržaj
Napravite funkcionalni sajt - strategija

Relevantan sadržaj je ono što vašu internet prezentaciju izdvaja iz mase šarenih sajtova. Sadržajem privlačite i zadržavate posetioce na sajtu, gradite dobar odnos sa korisnicima, podstičete ih na željanu aktivnost, kao i na promociju vaših proizvoda ili usluga putem društvenih mreža. Klasično oglašavanje je agresivno i često skupo. Promocija sadržajem na sajtu, putem blogova i društvenih mreža. diskretna je i povoljna, te privlači upravo one ljude koji su zainteresovani za to što nudite.

Šta nameravate da postignete izradom sajta i kako planirate da to ostvarite?

Možemo li pomoći da napravite sajt koji će vam koristiti u razvoju poslovanja?

Čime da privučete posetioce na sajt i podstaknete ih na željenu aktivnost?